विधवा घरमालकिणीची उचलून मारली गांड – Marathi Sex Story

माझी बदली झाली होती आणि त्या मोठया शहारत मी पहिल्यादाच जात होतो. तसे मला बाहेर फिरायचा अनुभव होताच पण या वेळेची परिस्थिती काही वेगळी होती. ती यासाठी वेगळी होती कि मला या वेळी तिथे राहावे लागणार होते. ते पण जवळपास एक वर्षभर. त्यामुळे मी तशी जय्यत तयारी करूनच तिकडे गेलो होतो. राहायचा प्रश्न होताच अर्थात तिथे.

सुरवातीस कंपनीने त्यांचे गेस्ट हाऊस दिले होते. पण ते फक्त एक आठवड्यासाठीच होते. त्यामुळे मला लवकरात लवकर नवीन घर शोधणे गरजेचे होते. त्यानं नुसार मी शोधमोहीम चालू केली होती. पण खूप प्रयत्न करून पण मला काही यश येत नव्हते आणि त्याचे कारण एकच होते. ते म्हणजे मी एकटा राहणार होतो. मोठया शहरात हा प्रश्न नेहमीच येतो. एकट्याने रूम मिळत नाही.

माझे लग्न झाले नव्हते पण रूम तर हवी होती तर काय करायचे असे विचार करत असताना मी एक जाहिरात बघून तिथे त्यांना भेटायला गेलो. एक मोठा बांगला होता तो. मी बेल वाजवली आणि दार उघडले ते एका अतिशय सुंदर स्त्री ने. साधारण तीस पस्तीस वर्षाची असेल ती बाई. पण दिसायला कडक माल होता तो. तिला बघून मला पिक्चर मधील नटी चीच आठवण आली आणि मी तिला काही क्षण बघतच राहिलो. कमालीची देखणी होती ती बाई.

मी पण काही कमी हँडसम नव्हतो तसा. माझी पण उंची सहा फूट होती. मी जिम करून अशी काही बॉडी बनवली होती कि माझे आता ऍब्स पण दिसू लागले होते. पोटाचा जरा पण घेर माझा वाढला नव्हता आणि त्यामुळे तर माझे स्नायू कमालीचे पिळदार दिसत असत आणि त्याचमुळे मी बघतराचं क्षणी लोकांना आवडत असे.

मी माझी ओळख करून दिली. तिने तिची दिली. तिचे नाव सिमरन होते. सिमरन दिसायला जसा माल होता तशीच ती बोलायला पण खूपच मस्त होती. मी तिला माझी सगळी माहिती दिली आणि माझी अडचण पण सांगितली त्यावर ती मला म्हणाली “मी एकट्याला रूम देण्याच्या आता पर्यंत विरोधात होते पण तुम्ही चांगल्या कंपनीत कामाला आहात आणि तुमची अडचण मी समजू शकते. त्यामुळे तुम्ही माझ्या इथे राहू शकता. पण एक लक्षात ठेवा मी पण या बंगल्यात एकटीच असते. त्यामुळे इथे कोणाला घेऊन येऊ नका प्लिज”

Marathi Zavazavi  स्टेशनवर भेटलेल्या भाभीला ट्रेनमध्ये जवले

मी होकार दिला आणि खूप खुश झालो की तिने मला रहायला दिले ते. तिचे आभार व्यक्त करून मी  तिथून बाहेर पडलो. दुसऱ्याच दिवशी मी तिथे शिफ्ट झालो आणि माझे रुटीन चालू झाले. मी सिमरन शी रोजच गप्पा मारत असे आणि त्यातून आम्ही हळू हळू का होईना पण जवळ येत होतो. तिचा नवरा मेला होता. ती विधवा होती  आणि तेव्हा पासून ती त्या मोठ्या घरात एकटीच राहत होती.

मी आल्यापासून तिला थोडा आधार मिळाला होता. हळू हळू ती मला काही ना काही तरी खायला बनवून देऊ लागली होती. ती माझ्या जवळ येत आहे हे मला समजत होते आणि मला जसे ते आवडत होते तसे तिला पण ते आवडत आहे हे मी समजू शकत होतो.

ती नेहमी मोठी साडी घालत असे आणि त्यामुळे तिच्या फिगर चा नीट अंदाज येत नसे. पण एक मात्र मी ठामपणे सांगू शकत होतो कि तिची फिगर हि सेक्सीच असणार. कारण तिची साडी जरी मोठी असत असली तरी तिची शारीरिक ठेवण हि तितकी मोठी नव्हती हे तिच्याकडे बघून लगेच लक्षात येत होते. पण मला एकदा का होईना तिची फिगर बघायची होतीच होती.

एकदा मी माझ्या रूम मध्ये असताना ती माझ्याकडे आणि मला म्हणाली “उद्या काय करणार आहेस?”

“काहीच नाही. उद्या तर सुट्टीच आहे ऑफिस ला त्यामुळे दिवसभर रूम मधेच असेन मी. का?” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “अरे काही नाही. खूप दिवस झाले घर साफ केले नाहि. त्यामुळे सगळीकडे पसारा झाला आहे. तुला जर शक्य असेल तर उद्या आपण दोघे मिळून सगळे घर साफ करूया का?” तिने असे म्हणताच मी लगेच तिला होकार दिला. त्या निम्मित मला तिच्या समवेत जास्तीत जास्त वेळ घालवता येणार होता.

मी दुसऱ्या दिवशी लगेच तिच्याकडे गेलो आणि आम्ही कामाला देखील लागलो. तिचे घर मी बघता बघता सगळे साफ करून देत होतो आणि ती माझ्यावर खूप खुश होत होती. मला खूप घाम आला होता आणि म्हणून मी मग थोड्या वेळाने माझा शर्ट काढून टाकला आणि फक्त शॉर्ट वर काम करू लागलो. माझी छाती आणि माझे ऍब्स बघून ती वेडी झाली ते मी बघतिले .

पृष्ठे: 1 2