हॉटेल डीलच्या बदल्यात चोदली माझी योनी – Marathi Hotel Zavazavi Katha

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव सुजाता आहे. मी आज चाळीस  वर्षाची आहे. मी आज तुम्हाला माझी एक अशी गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी एका अतिशय देखण्या कस्टमर बरोबर उपभोग घेऊ शकले आणि आज पण मी त्याच्या बरोबर नियमित झोपते आहे.

मी तेव्हा आमचे हॉटेल चालवत होते तेव्हाची हि गोष्ट आहे. आमचे जवळपास तीन मजली हॉटेल आणि लॉज होता. नवरा गेल्यावर ते चालवायची सगळी जबाबदारी माझ्यावर आली. तसेही ते काही फार चालत असे नाही. त्यातच हे गेल्याने तर सगळ कसा अवघड होऊन बसले मला.माझी जशी आर्थिक कुचंबणा होत होती तशीच माझी शारीरिक कुचंबणा पण होत होती.

कारण मी तेव्हा फक्त पस्तीस वर्षाची होते आणि त्या वयात एकटे राहणे म्हणजे किती कठीण असते तुम्हाला माहित आहेच. माझ्या ३६-२४-३६ फिगर ला कोणी उपभोगत नव्हते. माझी भरदार छाती कोणी दाबत नव्हते. माझ्या सिंहकटी कमरेवरून कोणी हात फिरवत नव्हते आणि माझ्या गोल गरगरीत गांडी वरून कोणी त्याची जीभ फिरवत नव्हते ना त्यात कोणी त्याचा सोटा घालून रात्रभ मला ठोकून काढत होते.

त्यामुळे दिवसरात्र मला पैसे सोडले तर एकच ध्यास होता आणि तो म्हणजे संभोग करण्याचा. कोणी पण द्या पण मला ठोकून काढा अशीच माझ्या मनाची अवस्था झाली होती. पण मी जास्तीत जास्त लक्ष हॉटेल वर देण्याचे ठरवले होते. मी खूप लोकांना भेटत होते आणि त्याच वेळी मला समजले कि एका कंपनी ला त्यांच्यासाठी वर्षभरासाठी एखादे स्वस्त असे हॉटेल बुक करायचे होते.

मी लगेच तिथे गेले आणि तिथे जो हे सगळे बघणारा माणूस होता त्याला भेटले. त्याचे नाव सुनील होते. साधारण तीस वर्षाचा असेल तो. पण दिसायला कमालीचा देखणा होता.मोठ्या कंपनी मध्ये राहून  जसे एक वेगळेपण येते ते त्याच्यात पुरेपूर दिसत होते आणि त्यामुळे तर मी त्याला बघतच राहिले. उंच, गोरा  आणि पिळदार स्नायू यामुळे त्याच्याकडे मी लगेच आकर्षित झाले होते.

त्याच्याशी बोलताना माझ्या लक्षात एक गोष्ट आली होती कि तिथे माझ्या सारखे आलेले खूप जण होते आणि त्यामुळे स्पर्धा खूपच जास्त होती. मी त्यामुळे माझे महत्वाचे हत्यार वापरायचे ठरवले आणि ते म्हणजे माझे शरीर. जगातील कोण पण माणूस असेल तो बाई चे मादक शरीर बघून घायाळ होतो म्हणजे होतोच आणि त्यात माझे शरीर तर कित्येक वर्षे वापरलेले नव्हते आणि त्यामुळे ते कमालीचे कडक होते.

मी  त्या दिवशी निळ्या रंगाची साडी घातली होती. बोलता बोलता मी त्याच्याकडे त्याच्या नजरेत नजर घालून बोलत होते. माझे नाजूक ओठ मी असे काही चावत होते कि त्यामुळे त्याच्या मनात माझ्या बद्दल वासना जागृत जागी व्हावी. माझ्या साडीचा पदर पण मी मुद्दाम असा काही एका बाजूने खाली घेतला होता कि त्यामुळे त्याला माझ्या एका बाजूने माझ्या गोलाकार छातीचे ओझरते दर्शन व्हावे.

मी त्याच्याशी असे बोलल्याने तो माझ्या हॉटेल ला येण्यास तयार झाला. तो मला म्हणाला “आधी मी व्हिजिट करेन. सगळे हॉटेल नीट बघेन आणि जर मला योग्य वाटले तर मी ते फायनल करेन. कोणाला फायनल करायचे ते पूर्ण माझ्या हातात आहे हे लक्षात असू दे” त्याने शेवटचे वाक्य मला हिंट म्हणूनच दिले असावे हे मी लगेचच ओळखले.

त्या नुसार तो दोन दिवसांनी माझ्याकडे आलाच. हॉटेल मध्ये मी एकटीच होते आणि मी मुद्दामच कामगारांना सुट्टी दिली होती जेणेकरून त्याला मी नीट वेळ देऊ शकेन. त्या दिवशी मी गुलाबी रंगाची साडी मुद्दामच घातली होती. कारण ती साडी अशी काही माझ्या बॉडी ला चिकटून बसे कि त्यातून माझे शरीराचे सगळे अवयव  उठून दिसत असत.

स्लिव्हलेस ब्लाउज माझ्या गोऱ्यापान दंडाचे पुरेपूर दर्शन त्याला देत होते. त्या ब्लाउज चा पुढील आणि मागील घेर खूपच मोठा होता. त्यातून माझी गोरी पाठ जशी पूर्ण उघडी दिसत होती तशीच माझ्या छातीचा भरदार घेर पण त्याला नीट दिसत होता. त्या साडीचा प्रदर्शिपणा माझ्या छातीची फट त्याला नीट दिसेल याची मी योग्य  काळजी घेतली होती.

माझ्या बेंबीला मी मुद्दामच उघडे ठेवले होते आणि तिचा सेक्सी लुक त्याला दिसावा म्हणून मी साडी मुद्दामच माझ्या बेंबीच्या खाली घातली होती. तो अपॆक्षेप्रमाणे मला बघून माझ्या शरीराकडे वर खाली बघत राहिलाच. मी पण त्याला  मनसोक्तपणे मला बघू दिले आणि त्याच्याशी बोलू लागले. माझे गुलाबी ओठ तो असे काही बघत होता कि तो मला किस करणार कि काय असे मला वाटत होते.

त्याला घेऊन मी हॉटेल दाखवू लागले. खालचा मजला दाखवून झाला आणि मी त्याला घेऊन जिन्यातून वर लॉज दाखवायला घेऊन जाऊ लागले. ते जात असताना मी त्याच्या मुद्दामच जवळून चालत होते आणि त्यामुळे माझ्या दंडाचा स्पर्श त्याच्या दंडाला होत होता आणि त्यामुळे तर तो अधिकच गरम होत होता. पण अजुनपण तो माझ्या हॉटेल ला नावेच ठेवत होता.

त्याला घेऊन मी एका रूम मध्ये गेले आणि तो सरळ बाथरूम मध्ये गेला. तिथे असलेला पाण्याचा कॉक बघून तो म्हणाला “काय आहे हा कॉक? इतका छोटा?” तो असे म्हणत त्या कॉक ला तो हात लावत असतानाच मी तिथे खूप जवळ असल्याने त्याचा हात  माझ्या चुकून छातीला लागला. मी काही बोलले नाही. पण तो चलबिचल झाला. मी तीच वेळ साधली आणि सरळ त्याचा सोटा मी माझ्या हातात पकडला आणि त्याला म्हणाले “तो कॉक तर छोटा आहे पण हा कॉक का मोठा झाला आहे सर?”

असे म्हणून मी त्याचा सोटा सोडेना आणि हळू हळू करत त्याला चोळू लागले. तो काही बोलेना. पण तो माझ्याकडे खाऊ कि गिळू अश्या नजरेने माझ्याकडे बघू लागला. त्याच्या डोळ्यात मला वासना दिसू लागली होती. तो काही बोलत नाही हे बघून मी लगेच त्याच्या पॅन्ट ची चेन काढली आणि त्याचा सोटा बाहेर काढला. तो सोटा बघून मी वेडी झाले.

खूप दिवसांनी मी सोटा बघत होते आणि तो पण इतका मोठा त्यामुळे मी त्यावर तुटून पडले. त्याला मी माझ्या हातात घेतले आणि त्याला हलवू लागले. मी त्याचा सोटा हलवू लागताच तो कमालीचा गरम झाला आणि आह आह असा आवाज करू लागला. मी त्याची पॅन्ट मग  पूर्ण काढली आणि त्याला नग्न केले. त्याचा सोटा मी माझ्या तोंडात घेतला आणि तो चोकू लागले.

खूप वर्षांनी मी सोटा बघत असल्याने मी पूर्ण बेभान झाले होते. त्या सोट्याला मी पूर्ण माझ्या तोंडात घेतले आणि चोकू लागले. पूर्ण सोटा मी माझ्या तोंडात घेतला आणि त्याला असे काही चोकून काढले कि काही विचारू नका. चोकून चोकून मी तो खूपच कडक केला.

त्याने मग मला बाजूला केले आणि माझी साडी झटकन काढून टाकली. त्याने मला बाथरूम मधून बाहेर आणले आणि मग त्याने मला बेड वर झोपवले. त्याने माझी छाती जोरजोरात दाबायला चालू केली. मला तो स्पर्श कमालीचा गरम करत होता. मी त्याचा हात माझ्या  छातीवर ठेवून त्याला तो अधिक ताकदीने दाबायला लावत होते.

खूप वेळ दाबून त्याने माझ्या छातीला त्याच्या तोंडात घेतले. त्याचे निप्पल्स चोकून चोकून त्याने ते इतके मोठे केले कि पूर्ण तयार मनुक्या सारखे ते मोठे झाले होते. तो मग खाली गेला आणि त्याने माझे  फाकवले. माझ्या योनीत त्याचे त्याने तोंड घातले आणि तो तिला चाटू लागला. माझ्या पायांना घट्ट पडकून तो जोरजोरात माझ्या योनिवरून त्याची जीभ फिरवत होता. त्याची जीभ माझ्या योनीत आत पर्यंत घालून तो माझा दाणा पण चोकत होता.

माझी योनी ओलीचिंब करून तो बाजूला झाला आणि त्याने त्याचा सोटा माझ्या  योनीवर ठेवला. हळू हळू करत तो माझ्या योनीत त्याचा सोटा  घालू लागला. त्याचा सोटा पूर्ण आत जाताच त्याने जोरजोरात त्याची कंबर मागे पुढे करत हलवण्यास सुरवात केली. त्याचा वेग त्याने नंतर तर इतका वाढवला कि माझे पूर्ण शरीर तो हलवत होता.

खूप वेळ मला  ठोक ठोक ठोकून काढल्यावर तो बाजूला झाला. त्याने त्याचा सोटा माझ्या तोंडात दिला. मी त्याचा तो कडक सोटा चोकू लागताच त्यातून सर सर करत वीर्य बाहेर आले. मी त्याचे सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो. त्या नंतर त्याने ते कॉन्ट्रॅक्ट मला दिलेच पण त्या नंतर तो मला रोजच येऊन मनसोक्तपणे ठोकून  जाऊ लागला होता.

अश्या प्रकारे मी माझ्या हॉटेल चा बिजनेस तर वाढवलाच पण त्याच बरोबर माझा जो शारीरिक उपवास चालू होता तो पण मी मिटवला होता. एकाच छताखाली मला सगळे काही मिळू लागले होते आणि त्यामुळे मी खूप खुश होते.

You cannot copy content of this page