माझ्या पुदीचा गुलाम

मी अत्यंत कामुक स्त्री आहे. तसं तर माझं लग्न झालं आहे पण मला फक्त माझ्या पतीकडून काम संतुष्टी मिळत नाही. त्यामुळे मी शेजारच्या एका हट्ट्या कट्ट्या मोठ्या दगड्या लवडा असणाऱ्या तरुणाला माझा बॉयफ्रेंड बनवला आहे. तो तर माझ्या पुदीचा गुलाम च बनून राहतो. त्याला मी कसं फसवलं व माझ्या पुदीचा गुलाम बनवलं याची कहाणी आपल्या सर्वांना सांगत आहे.

मी आपल्या पतीसोबत एका कॉलोनीत राहते. ते नेहमीच ऑफिसच्या कामानिमित्त बाहेर असतात. त्यांच्या गैरहजेरीत मी रात्री मोठा केळ वांगा घेऊन आपल्या पुदीची खाज शांत करत असते.

एक दिवस माझी नजर शेजारी नवीन राहायला आलेल्या 27 वर्षीय तरुण साजन वर पडली. त्याचं शरीर अत्यंत कसदार आणि गठीला होता. त्या दिवशी तो माझ्या घराच्या वॉल कंपाऊंड जवळ मुतायला आला होता. त्यावेळी मी गच्चीवर बसली होती आणि तो बिलकुल माझ्यासमोर खाली पेंटातून लवडा काढून मुतत होता. त्याने मला पाहिलं नव्हतं. मी त्याचा लंड समोरून पाहत होती. खरंच खूपच जानदार आणि तगडा असा लवडा होता त्याचा.

त्या दिवशी पासूनच मी त्याच्याकडून चुदण्याचा व त्याला माझ्या पुदीचा गुलाम बनवण्याचा प्लान बनवली. मी त्याच्यासोबत जवळीक वाढवण्यासाठी त्याला बाजारातून काही सामान आणायला सांगायची. तो मला भाभी म्हणायचा आणि खुशीने सामान आणून द्यायचा. मी त्याचा मोबाईल नंबर घेऊन ठेवला होता. मी 34 वर्षांची सेक्सी स्त्री आहे. त्यामुळे त्याचं माझ्याकडे आकर्षित होणं स्वाभाविकच होतं. पण भीती होती किंवा लाज तो जास्त काही बोलायचं नाही पण त्याची नजर माझ्या बुब्स वर आणि गांडीवर नेहमीच असायची. पण मग एक आठवड्यानंतर मी त्याला फसवलच.

त्यादिवशी मी त्याला फोन करून दुपारी दोन अडीच वाजता घरी बोलावलं. त्यानंतर मी माझ्या पुदीवरच्या शेटांना हेअर रिमूवर क्रीम लावून साफ केलं आणि जवळपास दीड वाजता पर्यंत मी पूर्णपणे तयार झाली होती. मी साडी नेसली होती पण आत मध्ये ना तर पॅंटी घातली ना ब्रा. ब्लाउज पण अशी घातली होती ज्यातून माझी पाठ पुर्णपणे उघडी दिसायची.

जवळपास अडीच वाजताच्या सुमारास साजन माझ्या दरवाज्यावर उभा होता. मी जसं त्याला खिडकीतून आत मध्ये येताना पाहिलं मी माझ्या पोटाच्या भारावर बेडवर लेटली. माझी साडी मी एवढी वर उचलली होती की माझ्या गोऱ्या मांसल मांड्या उघड्या पडल्या होत्या. जर कोणी खाली वाकून पाहिलं असतं तर त्याला माझ्या गांडीच्या खालील भागाची तसेच माझ्या पुदीची झलक मिळाली असती. पाठीवर तर मी साडी असूच दिली नाही. शेजारीच मी एक सेक्सी मॅगझिन उघडून ठेवली होती. पाहणाऱ्याला असं वाटत होतं जसं काही मी ती मॅक्झिन वाचताना झोपली आहे.

साजनला मी आधीच सांगितलं होतं की जर दरवाजा उघडा असेल तर बेल वाजवायची गरज नाही. फक्त आवाज देऊन आत मध्ये यायचं. दरवाजा मी उघडाच ठेवला होता जेणेकरून साजन आत मध्ये येईल.

त्याप्रमाणे साजन आत मध्ये आला आणि त्याने मला आवाज दिला. पण मी कोणतेच उत्तर दिले नाही. माझ्या बेडरूममध्ये वाजत असलेलं हलकसं संगीत ऐकून तो तिकडे वळला. मग ते झालं ज्याची मी वाट बघत होते. मला त्या स्थितीत पाहून त्याने आधी हळूच आवाज दिला पण माझ्याकडून कोणतच उत्तर न मिळाल्यावर माझ्या शेजारी तो हळूच बसला. त्याने हळूच माझी साडी वर उचलली आणि माझ्या गोऱ्या गोऱ्या मांड्या आणि चुतडे न्याहाळायला लागला.

त्याने हळूच माझ्या गांडीचे पुटठे एक दुसऱ्यापासून वेगळे करत गांडीचा छिद्र पाहण्याचा प्रयत्न केला. मी मुद्दामच माझ्या टांगा पसरल्या जेणेकरून त्याला माझी पुदीही दिसावी. त्याने आपल्या बोटांनी माझ्या पुदीला स्पर्श करायला सुरुवात केली.

तेवढ्यात मी जागं होण्याचं नाटक केला आणि म्हणाली, “साजन हे काय करत आहेस तू?” तो घाबरला आणि माझ्या पाया पडून विनवणी करायला लागला, “भाभी मला माफ करा. तुम्ही जे सांगाल ते मी करेन. तुमचा गुलाम बनून राहीन पण ही गोष्ट कुणाला सांगू नका.”

तो फार घाबरला होता.

मी म्हणाली- ठीक आहे. माफ करेन. पण माझं म्हणणं मानशील तेव्हाच. त्याने होकार दिला. मी त्याला दरवाजा बंद करून घ्यायला सांगितलं. तो धावतच दरवाजा बंद करून आला.

मी त्याला म्हणाली- बघ तू माझी पुदी बघितला आहेस. याच्या बदल्यात मी तुला पूर्ण नागडं पाहू इच्छित आहे.

लगेच साजन ने आपले सर्व कपडे उतरवले. त्याच्या लवड्याचा आकार पाहून मी फार उत्तेजीत झाली. जवळपास साडे सात इंचाचा लांब आणि तीन इंच घेराचा त्याचा लवडा होता. मी त्याच्या लवड्याला पकडून त्याचा सुपार्‍या वरची चमडी खाली सरकवली. मी त्यावर एक किस केलं.

मग मी त्याला माझी पुदी चाटायला सांगितले आणि मी पाय पसरून बेडवर लेटली. तो माझी पुदी चाटायला लागला. मला फार मजा येत होती. मग मी त्याला थांबवून माझी साडी सोडायला सांगितली. लगेच त्याने माझी साडी सोडली.

आता आम्ही दोघेही नंगे होतो. मी त्याला माझे बुब्स दाबायला आणि चूसायला सांगितले. त्याने अगदी माझ्या म्हणण्या प्रमाणे केले. मी कामुक सुस्कारे टाकायला लागली, “उऊहहहह…. मममहहह…”

मग मी त्याला माझी पुदी चाटायला सांगितलं. तसा त्याने तेही चाटणे सुरु केलं. त्यामुळे मी आनंदाच्या खोल समुद्रात डुबक्या घालायला लागली, “आआहहह… ययासस्स…. हहह…” माझी पुदी एकदम ओली झाली होती. मी त्याच्या जाड्या लवड्याला पकडून माझ्या पुदीत घालण्याचा इशारा केला. तो माझ्या पायाजवळ बसून त्याचा लवडा माझ्या पुदीच्या छिद्रावर घासत होता.

मग एकाच धक्क्याने त्याने आपला लंड माझ्या पुदीत घुसावला. मी माझे पाय आणखी पसरले. त्याने आणखी एक धक्का दिला आणि त्याबरोबर आपला पुरा लवडा माझ्या चिकण्या पुदीत त्याने उतरवला. मग तो धक्क्यावर धक्के देत मला हेपायला लागला. माझी पुदी साजन च्या मोठ्या लवाड्याच्या रगडण्याने मस्त होत होती. मी माझी पुदी उचलून साजन ला सोबत करायला सुरुवात केली.

जवळपास पंचवीस तीस धक्क्यानंतर साजन ने अचानक आपल्या ठुकाई ची गती वाढवली आणि त्याचा लंड माझ्या पुदीत वीर्य सोडायला लागला. गरम वीर्य, लंडाच्या आकुंचन आणि फुलंणे तसंच त्याच्या मजबूत पकडीने मला हेपण्याचा अत्यंत आनंद मिळत होता. त्यामुळे माझी पुदी पाणी सोडायला लागली. मी चरम सुखाने रडत होती.

त्यानंतर आम्ही पाच मिनिट तसेच पडून राहिलो. त्यानंतर मी साजनला टॉवेलने माझी पुदी साफ करायला सांगितली. त्यादिवशी माझ्या हातात साजन च्या रूपात माझ्या पुदीचा गुलाम भेटला होता जो माझ्या इच्छेनुसार येऊन माझी चुदाई करून माझ्या पुदीची सेवा करायला लागला होता.

You cannot copy content of this page