नंदू व आकर्षक सुधा

आकर्षक सुधाची मोलकरीण विमला. विमालाशी नंदू संभोग करत असताना सुधाने पहिले होते. म्हणून ती नंदूला विचारू लागली. नंदू हे काय आहे सगळे. नंदू म्हणाला. “नाही सुधा आज प्रथमच माझ्या हातून चूक झाली. असे कृत्य घडले मला क्षमा कर.”

“मग तुम्हाला विमला शी असा खेळ करायचा होता तर माझ्याकडे कशाला पाहत होता.”

“नंदू भीतच हो म्हणाला.. अगदी मनापासून मला आवडतेस तू.”

नंदू हो म्हणताच त्याच्या हाताला सुधाने पकडले व म्हणाली जर मी तुमच्या शी लग्न केले तर तुम्ही माझ्याशी लग्न कराल?
सुधाच्या या प्रश्नाने नंदू गोंधळून गेला. त्याला काय बोलावे कळेना. त्याला सुधा हवी होती पण एकदम सुधा रागाने काहीतर बोलेल म्हणून घाबरत होता. सुधाने त्याची मान वर केली आणि ओठांचे दीर्घ चुंबन घेतले.

सुधाच्या या वागण्याने नंदू पुरताच खुश झाला. त्याने मानेवर ओठांवर चुंबने घ्यायला सुरवात केली. त्याला मिठीत घेऊन आवळले नंदूचे हात सुधाच्या मुलायम शरीराला कुरवाळू लागले. तिच्या माधक स्पर्शाने तो गर्भगळीत झाला सुधा ने त्याला बेडवर पडले व स्वताहूनच पुढाकार घेऊन लग्ना आधीच सुहाग रात करू लागली. ते दोघे इतके एक दुसऱ्यास चोखू लागले होते. हे सर्व विमला चोरून पाहत होती.

नंतर तिच्या नीकर मधून नंदूने हात घातला. तिची नीकर पायातून बाहेर काढली. तिच्या श्वाशाची गती वाढू लागली. त्याने ब्लाउज ची बटणे काढली तसे तिचे दोन्ही उरोज खाली लोंबू लागले. मस्त मोठे मोठे तो त्याला अधाश्या सारखे चोखू लागला ती पेटून निघाली. तीने त्याचे कपडे काढण्याचा प्रयत्न केला. तर तो स्वत नागडा झाला. तो एकदम पागल झाला होता. तिला झवने म्हणजे स्वर्ग सुखच भोगणे असे होते. तिच्या नग्न शरीराचे पट पट चुंबने घेवू लागला होता. तीने त्याचा ताठलेल्या लिंगाला कुरवाळायला सुरुवात केली. मऊ हाताने ती कुरवाळत होती. नंदू तिचे उरोज तोंडात घेवून चोखत होता. व नंदू ने तिच्या केसाळ प्रदेशातून तिच्या पुची जवळ जीभ नेली. ती पेटून उठली.

दोघांचे हि शरीर घामाने भिजले नंदूने लिंग तिच्या पुची जवळ घेवून तिच्या पुचित घालण्याचा प्रयत्न केला. मग तीने स्वत आपल्या हाताने नंदूचा लवडा घालून घेतला. सावकाश पणे तिच्या पुचित नंदूने लवडा सारला. आई ग.मेले. म्हणत होती. त्याचा लवडा मोठा होता लांबीला ५ ते ६ इंच. तिला बरे वाटत होते. घाल नंदू अजून आत घाल मला खूप मस्त वाटत आहे. तो गचके देतच होता. तो जोर जोराने वर खाली हलत होता. सुधाने त्याला घट्ट मिठी मारली. दोन्ही मांड्या मध्ये घट्ट पकडण्याचा प्रयत्न करत होती. तिची गोरी गोरी पान नितम्बे त्याला साथ देत होती. तिची नाजूक बोटे नंदूच्या शरीरावरून फिरत होती. हे सर्व विमला पाहत होती. तिला खूपच चेव येत होता पण काही करू शकत न्हवती. जसे जोर जोराने गचके देत होता ती गदा गदा हलत होती. नंदूला तिचे सर्व शरीर चावून खावे असे वाटत होते. ती विव्हळत होती. आणि त्याच्या स्पर्शाने ती सुखावली होती.

दोघेही एक मेकांना सुखावत होते. एवढा बेभान झाला कि मधेच तो लवडा काढून तिची पुची चोखू लागला. ती पेटून उठली. तिला खूप आनंद झाला. नंदूच्या केसात हात घालून त्याचे तोंड दाबून घेऊ लागली. तीला खूप बरे वाटत होते. नंदूला हि खूप मजा येत होती. त्याने नंतर तिच्या तोंडात माझा लवडा दिला. ती हि चोखू लागली. ओठांनी आत बाहेर करू लागली तिचे मऊ मऊ ओठ खूप सुखावत होते. नंतर त्याने परत तिच्या आकर्षक पुचित लवडा घातला. लवडा घालून दणके द्यायला लागला. दोघे हि एकमेकांना कुरवाळत होते. अर्धा तासाने त्याचे वीर्य तिच्या लाल लाल योनीत पडले.

You cannot copy content of this page