नंदू व आकर्षक सुधा

आकर्षक सुधाची मोलकरीण विमला. विमालाशी नंदू संभोग करत असताना सुधाने पहिले होते. म्हणून ती नंदूला विचारू लागली. नंदू हे काय आहे सगळे. नंदू म्हणाला. “नाही सुधा आज प्रथमच माझ्या हातून चूक झाली. असे कृत्य घडले मला क्षमा कर.”

“मग तुम्हाला विमला शी असा खेळ करायचा होता तर माझ्याकडे कशाला पाहत होता.”

“नंदू भीतच हो म्हणाला.. अगदी मनापासून मला आवडतेस तू.”

नंदू हो म्हणताच त्याच्या हाताला सुधाने पकडले व म्हणाली जर मी तुमच्या शी लग्न केले तर तुम्ही माझ्याशी लग्न कराल?
सुधाच्या या प्रश्नाने नंदू गोंधळून गेला. त्याला काय बोलावे कळेना. त्याला सुधा हवी होती पण एकदम सुधा रागाने काहीतर बोलेल म्हणून घाबरत होता. सुधाने त्याची मान वर केली आणि ओठांचे दीर्घ चुंबन घेतले.

पृष्ठे: 1 2

Marathi Zavazavi  मित्राच्या आईच्या देसी जवाजवीची मजा