ऑफिस मधील राजुची केली चुदाई

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राकेश आहे. आज मी तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी एका अश्या मुलाला उपभोगू शकलो कि ज्याचा विचार पण मी कधी केला नव्हता.

मी तेव्हा कॉलेज ला होतो तेव्हाची हि गोष्ट आहे. मी गे आहे हे मला आधीच समजले होते. तुम्ही म्हणाल कि कसे काय समजले. तर एक तर काय होते मी मुळात मी दिसयला खुप देखणा होतो. माझी उंची चांगली होती. माझी बॉडी मस्त होती. मी समोरच्याला लगेच आवडत असे. माझे स्नायू पिळदार होते आणि माझी छाती भारदस्त अशी होती. त्यामुळे मला असे वाटत असे कि मला कोणी पण मुलगी लगेच पटेल.

पण जेव्हा जेव्हा मी एखाद्या मुली बद्द्द्दल विचार करत असे तेव्हा तेव्हा मला ते फार काही आवडत नसे आणि माझे मन त्यात काही अजिबातच लागत नसे. त्यामुळे मी मुलींबद्दल कधी फार विचार केला नव्हता. पण तेच जेव्हा मी मुलांच्यात असे, त्याच्याशी बोलत असे तेव्हा मात्र मला माझ्या भावना खुप जास्त तीव्र होत असलेल्या जाणवत असे. मी माझ्या मोबाईल मध्ये पण फक्त आणि फक्त मुलांच्याच क्लिप्स ठेवल्या होत्या.

ते बघत असताना माझा सोटा असा काही मोठा होत असे कि काही विचारू नका. मी त्यातील सेक्सी मुलांची गांड बघून बघून इकडे माझा सोटा जमेल तसा हलवत असे आणि माझे समाधान करून घेत असे. पण हे करत असताना मला मात्र प्रत्यक्ष संभोग करण्यासाठी मात्र आजवर कोणी तसा मिळाला नव्हता आणि त्यामुळे मी असा एक मुलगा शोधत होतो कि जो मला खुश करेल. जो मला त्याच्या गांडीत माझा सोटा घालू देईल.

कॉलेज झाले आणि मी जॉब ला लागलो. एका मोठ्या कंपनीत मी कामाला होतो.तिथे खूप मुले होती आणि सगळीच कशी एक से एक देखणी होती. पण मी पण काही कमी नव्हतोच ना. पण तरीहि मला आता तरी कोणी मिळेल का याबद्दल मी साशंकच होतो. असेच एकदा काम करत असताना माझी नजर त्याच्यावर गेली. एका कोपऱ्यात बसलेला तो एक अतिशय तरुण मुलगा होता.

त्याला बघून मी  त्याच्याकडे बघतच राहिलो. तो उंच होता. पण त्याची बॉडी खूपच नाजूक अशी होती. तो खूप गोरा होता आणि त्याच्या चेहऱ्यावर केसाची एक बारीक लव देखील नव्हती. त्यामुळे त्याला बघून इकडे माझा सोटा मात्र झटकन उभा राहिला. मी सरळ त्याच्याकडे गेलो आणि मी माझीही ओळख करून दिली. त्याचे नाव राजू होते.

तो नवीनच जॉब ला लागला होता. त्याला काहीच माहित नव्हते आणि कोणी त्याला सांगत पण नव्हते. त्यामुळे तो एका  बाजूला बसला होता. मी त्याला विश्वासात घेतले आणि त्याला सर्व माहिती दिली. त्यामुळे तो माझ्यावर खूपच खुश झाला. तो बाहेर गावचा होता आणि एकटाच फ्लॅट घेऊन राहत होता. तेव्हापासून मी आणि तो खूप चांगले मित्र झालो.

रोज सकाळी आणि ऑफिस सुटले कि आम्ही दोघे एकत्रच बस ने जात असू. त्यामुळे आम्ही हळू हळू करत जवळ येत होतो. त्याचा सहवास मला आवडत होता. मी त्याच्या शरीराला निरखून बघत असे. मला त्याचे जसे ते नाजूक ओठ आवडत असत तशीच त्याची ती गोलाकार गांड पण आवडत असे. तो थोडी घट्ट पॅन्ट घालत असे आणि त्यामुळे त्याच्या गांडी कडे बघितले कि मला कधी एकदा त्याला ठोकून काढतो असे होत असे.

त्या दिवशी बस ला ऑफिसला जाताना खूपच गर्दी होती. आम्हाला बसायला जागा मिळाली नाही आणि त्यामुळे मी तो उभे राहून प्रवास करत होतो. तो त्या बस मधील बार ला धरून उभा होता आणि त्याने माझ्याकडे पाठ केली होती. मी त्याच्या मागे खूपच चिकटून उभा होतो. नंतर नंतर तर गर्दी इतकी वाढली कि काही विचारू नका. माझा सोटा त्याच्या गांडीला जाऊन लागला आणि त्याला पण तो स्पर्श लगेच समजला.

तो काही बोलला नाही कारण गर्दीच इतकी होती कि मी तरी काय करणार. पण माझा सोटा मात्र त्याच्या गांडीच्या स्पर्शाने हळू हळू करत मोठा होऊ लागला होता. बघता बघता त्याचा आकार इतका मोठा झाला कि त्याच्या स्पर्शाने त्याची गांड पण गरम झाली होती आणि मला ते जाणवत होते.म्हणजेच त्याला माझ्या सोट्याचा स्पर्श आवडत होता. मी लगेच काही धाडस केले नाही.

खूप वेळ मी असे त्याला गरम केले आणि आमचा स्टॉप आला. आम्ही उतरलो आणि ऑफिस ला गेलो. दिवसभर तो माझ्याकडे असे काही बघत होता कि त्याची ती बदललेली नजर मी क्षणात ओळखली होती. तो माझ्याकडे सतत बघून एक स्माईल देत होता. मी ओळखले कि त्याला पण तेच हवे होते जे मला हवे होते.पण तरीही अजून मी काही पुढे जायच्या मूड मध्ये नव्हतो.

संध्याकाळी ऑफिस सुटले आणि आम्ही पुन्हा बस ने जाऊ लागलो. पुन्हा आम्हाला बसायला जागा मिळाली नाही. पण गर्दी सकाळ इतकी नव्हती. तरीही मी त्याच्या जवळ असे काही मुद्दाम जाऊन उभा राहिलो कि जसे सकाळी माझा सोटा त्याच्या गाडीला लागत होता तसाच तो आता पण लागत होता. त्यामुळे त्याला पुन्हा एकदा मी गरम करायला चालू केले. तो पण मला काही बोलला नाही आणि त्याने मला जे करायचे आहे ते काऊ दिले.

मी त्याच्या गाडीवरून माझा सोटा हळू हळू करत फिरवू लागताच त्याने त्याचा हात मागे घेतला आणि त्याने माझ्या सोट्याला पकडले. त्याच्या हाताचा स्पर्श माझ्या सोट्याला होताच मी खूपच जास्त गरम झालो. शेवटी आम्हाला एकच गोष्ट पाहिजे होती त्यावर शिक्कामोर्तब झालेच. तो उभ्यानेच हळू हळू करत कोणी बघत तर नाही ना अश्या बेताने माझा सोटा चोळू लागला होता.

अंधार असल्याने आणि आम्ही दोघे मागे उभे असल्याने तसे कोणाला दिसण्याचा काही प्रश्न नव्हता. तरीही मी माझी बॅग अश्या बेताने पुढे धरली कि त्याचा हात कोणाला दिसणार नाही. त्याने मग माझ्या पॅन्ट ची चेन हळूच काढली आणि त्याने त्याचा हात माझ्या निकर वर ठेवला. माझा तो आधीच फुगीर झालेला तो भलामोठा सोटा तो त्याच्या हाताने हळू हळू करत चोळू लागला.

त्याच्या हाताचा स्पर्श होताच तो खूपच कडक झाला. मला आता काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते. कधी एकदा स्टॉप येतो आणि मी त्याला रूम वर जाऊन ठोकून काढतो असे मला झाले होते. शेवटी एकदा स्टॉप आला आणि आम्ही दोघे खूप जास्त फास्ट रूम वर गेलो. रूम वर जातच मी त्याला माझ्या जवळ ओढले आणि त्याच्या तोंडात माझे तोंड दिले.

त्याचे ते नाजुक गुलाबी ओठ माझ्या तोंडात येताच मी त्यावर तुटून पडलो. चोकून चोकून मी त्यांना लाल केले. तो माझ्या सेक्सी बॉडीने खूपच गरम झाला होता. त्याने त्याचे व माझे कपडे काढले आणि आम्ही दोघे पण पूर्ण नग्न झालो. तो झटकन खाली बसला आणि त्याने माझा सोटा पुन्हा एकदा त्याच्या हातात घेतला आणि तो त्याला हलवू लागला. खूप वेळ हलवून हवलुन त्याने मग त्याला त्याच्या तोंडात घेतले.

तो भलामोठा सोटा अगदी आरामात त्याने त्याच्या तोंडात घेतला आणि तो वेड्या सारखे त्याला चोकून काढू लागला होता. व्योक व्योक करत त्याचे तोंड एकसारखे मागे पुढे खाली वर होत होते आणि तो माझा सोटा चोकत होता. ओला चिंब झाला असल्याने त्याला तो चोकताना आजीबात अडचण येत नव्हती. बेभान होऊन त्याने माझा सोटा चोकून काढला होता.

खूप वेळ त्याने माझा सोटा चोकला आणि तो मग बाजूला झाला. तो खाली गुढघ्यावर माझ्या समोर येऊन बसला. मी त्याच्या गांडीचे ते गोलाकार काप माझ्या हाताने बाजूला केले आणि त्याच्या गांडीच्या भोकात माझ्या हाताची दोन बोटे ओली करून घातली. आत बाहेर करून मी ते भोक मोठे केले आणि मग मी माझा सोटा त्याच्या गांडीत घालू लागलो.

हळू हळू करत माझा पूर्ण सोटा मी त्याच्या गांडीत घातला आणि मग मी माझे दोन्ही हात त्याच्या गांडीवर ठेवले आणि जोरजोरात माझी कंबर मी मागे पुढे करून त्याला ठोकू लागलो. इतक्या वर्षांनी मला कोणी तरी ठोकायला मिळाले असल्याने मी खूप जास्त खुश होतो आणि प्रचंड वेगाने मी माझी कंबर एकसारखी मागे पुढे करून त्याला ठोकून काढत होतो.

खूप वेळ मी त्याला ठोक ठोक ठोकले आणि मग शेवटी मी माझे सगळे वीर्य त्याच्या गांडीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हा पासून मी रोजच त्याला ठोकून काढू लागलो होतो. अश्या प्रकारे मला ऑफिस मधेच माझा पार्टनर मिळाला होता जो मला खुश करत होता. त्याच्याच रूम वर मी त्याला रोज ठोकून काढत असे आणि आमच्या दोघांची पण खाज पूर्ण करत असे.

You cannot copy content of this page