पैसे घेऊन चुदवली माझी सेक्सी योनी – Marathi Sex Story

माणूस जर हुशार असेल तर तो काहीही करून त्याचा उद्देश साध्य करून घेतोच घेतो आणि त्याचे सगळ्यात चांगले उदाहरण म्हणजे मी स्वतःच होते. माझ्याकडचे सगळे पर्याय जेव्हा संपले तेव्हा मी माझ्या शरीराचा कसा वापर करून घेतला आणि माझे इप्सित साध्य करून घेतले ते माझे मला माहित आणि आज मी तीच गोष्ट तुम्हाला देखील सांगणार आहे.

तर माझे नाव सुजाता आहे. मी आज चाळीस वर्षाची आहे. मी मुळात झवाड्या स्वभावाची आहे. मला आधी पासूनच व्यवस्थित राहायला आवडत असे आणि त्याचमुळे माझे ड्रेस पण ब्रँडेड जरी नसले अगदी तर नीटनेटके असेच असत होते. माझी फिगर ३६-२४-३६ अशी होती आणि मला त्याचा गर्व होता. मी येताना जाताना माझ्या छातीच्या गोळ्यांना बघून लोक डोळे मोठे करत.

माझी सिंहकटी कंबर असेल कि माझी गोलाकार गरगरीत गांड सगळेच कसे मुलांना वेडे करत असे आणि त्याचाच तर मला खूप अभिमान होता. मी त्याचमुळे तर खूप मुलांना फिरवले होते. कुणासोबत आणि किती जणांसोबत मी आज पर्यंत झोपले होते ते माझे मला पण आठवत नाही. त्यामुळे माझे संभोग आयुष्य तसे खूपच चांगले होते. पण हे काही पोट भरू शकत नाही.

त्यामुळे कॉलेज झाले आणि पुढे कुठे जॉब करायचा या विचारात मी होते. मी माझ्या झवाड्या स्वभावामुळे अभ्यासात कधी लक्ष दिलेच नाही आणि त्यामुळे मला काही फार चांगला जॉब मिळेल याची अपेक्षा देखील नव्हती. कसे तर करत करत खूप ट्राय करत करत मला एका सेवाभावी  संस्थेत नोकरी मिळाली. ती संस्था भटक्या प्राण्यांसाठी काम करत असे आणि तिथे मी जॉईन झाले.

मला पगार त्यांनी तसा चांगला दिला होता. पण माझे एक वर प्रोबेशन असल्याने मला माझ्या कामाच्या परफॉर्मन्स वर ते रोल वर घ्यायचे कि नाही हे ठरवणार होते. माझे काम होते ते म्हणजे संस्थेसाठी फंडस् गोळा करणे. म्हणजे पैश्याच्या रूपात देणग्या गोळा करणे. मी त्यासाठी रोज कुठे ना कुठे जात असे आणि जमेल तितके पैसे गोळा करून आणत असे. पण मला म्हणावे तसे यश काही येत नव्हते.

माझा प्रोबेशन पिरियड संपत आला होता आणि अजूनही माझ्याकडून म्हणावे तसे फंडस् काही गोळा झाले नव्हते. अजून खूप पैसे गोळा करणे बाकी होते आणि माझ्यावर त्यामुळे खूप प्रेशर होते. काय करू मला समजत नव्हते. मला नोकरी तर टिकवायची होतीच काही पण करून कारण एक तर इतके दिवस मी केलेली मेहनत वाया गेली असती नाही तर आणि दुसरे म्हणजे मला दुसरी नोकरी काही लगेच सहजी मिळाली नसती.

मी त्याच दरम्यान एका सेमिनार ला गेले होते. भटक्या प्राण्यांच्या सदंर्भात च ते होते. तिथे खूप लोक आले होते आणि त्यातील काही लोक हे डोनेशन करण्यासाठी तयार असल्याचे मला समजले. ते सगळे जण खूप छान बोलत होते. त्यातच एक जण होता ज्याचे नाव होते राकेश.

राकेश साधारण चाळीस वर्षाचा असेल. एक मोठा बिजनेसमॅन होता तो.दिसायला खूपच देखणा, सहा फूट उंच, ब्लेजर आणि टाय घालून आला होता तो आणि . त्याने खूप छान भाषण दिले होते तो पण डोनेशन साठी तयार असल्याचे त्याने मला सांगितले. मी ते ऐकून खुश झाले आणि त्याचे कार्ड घेऊन मी तिथून बाहेर पडले.

चार दिवस झाले असतील आणि मग मी त्याला फोन केला. मी माझी ओळख करून दिली आणि त्याला लगेच ते लक्षात आले. त्याने मग मला त्याच्या घरी बोलावून घेतले. ठरलेल्या वेळी मी त्याच्या घरी गेले. त्याचे घर म्हणजे एक राजवाडाच होता. आलिशान घरात तो त्या दिवशी एकटाच होता. त्याने मला आत घेतले आणि बसायला सांगितले. मी त्याचे घर बघुन दिपुनच गेले होते.

मी त्याला सगळी माहिती दिली आणि त्याच्याकडे डोनेशन मागताच तो माझ्याकडे बघून हसू लागला आणि मला म्हणाला “अग ते भाषण देणे वेगळे आणि खरोखर डोनेशन देणे वेगळे. आम्ही बिजनेसमॅन आहोत. आम्ही फुकट काही कधी करत नाही.डोनेशन पण नाही.त्या बदल्यात काही ना काही तरी आम्ही घेतोच घेतो.”

मी त्याचे बोलणे नीट ऐकत होते. मी त्याला म्हणाले “काय हवे आहे तुम्हाला आमच्या संस्थेकडून?” मी असे विचारातच तो मला म्हणाला “तुझ्या संस्थेकडून मला काहीच नको आहे. पाहिजे आहे ते तुझ्याकडून” असे म्ह्णून त्याने माझ्या खांद्यावर हात ठेवला आणि माझा खांदा दाबला.मला त्याच्या मनात काय आहे ते लगेच समजले.

“तुम्ही काय म्हणत आहात ते माझ्या आले लक्षात. पण मी जर तुम्हाला जे हवे आहे ते दिले तर तुम्ही मला किती डोनेशन द्याल?” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “असे डोनेशन देईन के जे आजवर तुला कधी कोणी दिले नसेल. हा माझा शब्द आहे” असे म्हणून तो सोफ्यावर जाऊन बसला.

मी तीच वेळ साधली आणि माझ्या जागेवून उठले. त्याच्या मांडीवर मी सरळ जाऊन बसले आणि माझे केस त्याच्या डोक्यावरून पलीकडे टाकले. त्याला माझ्या केसांमध्ये घेताच मी माझे तोंड त्याच्या तोंडावर ठेवले आणि त्याचे चुंबन घेऊ लागले. तो पण कमालीचा मादक होता. त्यामुळेच तर मी पण त्याच्याशी संभोग करायला तयार झाले होते. नाही तर मी कशाला तयार होते.

त्याने त्याचा हात माझ्या पाठीवरून फिरवायला चालू केला आणि तो माझे सगळे अंग दाबू लागला. त्याने मग बघता बघता माझे व त्याचे सगळे कपडे काढले आणि आम्ही दोघे पण पूर्ण नग्न झालो.  त्याच्या चेहरा मी माझ्या छातीत  घेतला आणि त्याला घुसळू लागले तो वेदा झाला. त्याच्यावर मी चुंबनाचा वर्षाव तर करत  होतेच होते आणि त्याला जमेल तितके उद्युक्त करत होते.

त्याच्या तोंडात मी माझे निप्पल्स देताच तो  त्यावर तुटून पडला. त्याने त्याच्या हाताने जोरजोरात माझी छाती दाबायला चालू  तर केलीच पण त्याच बरोबर माझे निप्पल्स इतके जोरात तो चावू लागला कि माझे निप्पल्स कमालीचे पुढे आणि कडक झाले. मी माझी त्याच्या सोट्यावर असेलली गांड गोलाकार फिरवत होते आणि त्याचा सोटा  गरम करत होते.

खूप  वेळ त्याने माझी छाती चोकली आणि मग मी बाजूला झाले. हळू हळू करत मी खाली गेले आणि त्याच्या सोट्याला मी माझ्या ताब्यात घेतले. त्याचा सोटा मी माझ्या हातात घेतला आणि त्याला हलवू लागले. मोठा झालेला तो सोटा मग मी माझ्या तोंडात घेतला आणि मी त्याला चोकू लागले. माझे तोंड वर खाली होत होते आणि त्याचा सोटा पूर्णपणे माझ्या तोंडात आत बाहेर होत होता.

ओला चिंब झालेला त्याचा तो सोटा कमालीचा मोठा आणि कडक झाला होता. मी मग त्याच्या गोट्या माझ्या तोंडात घेतल्या आणि त्यानं पण मी चोकू लागले. गोट्या चोकत असताना मी त्याचा सोटा माझ्या हातात घेतला होता आणि त्याला एकसारखे वर खाली करत हलवत होते. तो माझ्या एकूणच परफॉर्मन्स ने खुपच रोमांचित झाला  होता.

त्याच्या गोट्या आणि त्याचा  चोकून होताच मी माझी जीभ त्याच्या गांडीच्या भोकावर ठेवली आणि ते चाटू लागले. त्याच्यासाठी हा प्रकार नवीन होता. त्याची गांड पण मी चाटून चाटून ओलीचिंब केली आणि मग मी वर आले .

आह आह करत तो मी जे काही करत होते त्याचा तो आनंद घेत होता. त्याला मी जे करत होते ते कमालीचे आवडले होते. मी मग पुन्हा एकदा त्याच्या मांडीवर बसले. बस्तान मी अश्या बेताने बसले कि माझी योनी त्याच्या सोट्यावर आली. त्याचा शेंडा माझ्या योनीवर येताच मी हळू हळू करत अलगद त्याच्यावर बसू लागले.

बघता बघता त्याचा सोटा माझ्या योनीत पूर्णपणे गेला आणि मग मी माझे दोन्ही हात त्याच्या खांद्यावर ठेवले आणि माझी कंबर वर खाली करत त्याच्यावर बसू लागले. एकसारखी मी वर खाली बसत होते आणि तो पण त्याची गांड खालून उचलत होता आणि त्याचा सोटा जमेल तितका आत घालून माझी योनी मारत होता. जवळपास वीसेक मिनिटे आमचा हा डाव चालू होता.

अखेरीस त्याचा सर्वोच्च क्षण आला आणि त्याने त्याचे सगळे वीर्य माझ्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. अश्या प्रकारे त्याने मला मनसोक्तपणे ठोक ठोक ठोकून काढले होते. जाताना त्याने मला चक्क पैकी एक लाखाचा चेक स्वाधीन केला. ते बघून मी खूप खुश झाले आणि तेव्हा पासून मी नियमितपणे त्याच्याकडून ठोकून घेऊ लागले होते.

त्याने मग नंतर मला ती नोकरी सोडायला लावली. त्याच्याच ऑफिस मध्ये त्याने मला त्याच्या सेक्रेटरीची नोकरी देऊ केली. मी पण ती आनंदाने स्वीकारली. तिथे तो रोजच मला ठोक ठोक ठोकून काढत होता आणि त्या बदल्यात मला त्याने चांगल्या पगाराची नोकरी तर दिली होतीच पण त्याच बरोबर मला पाहिजे नको ते सगळेच तो बघू लागला होता.

You cannot copy content of this page