पिंकी आणि चिंकी ची मजा

मी तेव्हा कॉलेज ला होतो. नीटसे आठवत नाही पण मी बहुदा कॉमर्सच्या दुसऱ्या वर्षात असेन. मी ज्या गल्लीत राहत होतो तिकडे आमच्या शेजारी च शहा कुटुंब राहत होते. शहा कुटुंब सधन होते. शहा काका एक स्वतःचे किराणा मालाचे मोठे दुकान चालवायचे. मोठा व्याप होता त्यांचा. त्यांची बायको आम्ही तिला भाभी म्हणायचो त्या घरीच असायच्या.

शहा काकांना दोन मुली होत्या. मोठी पिंकी आणि छोटी चिंकी. पिंकी माझ्याच वयाची होती. आम्ही एकाच कॉलेज मध्ये आणि एकाच वर्गात होतो. तर चिंकी आमच्यापेक्षा एकच वर्षाने लहान होती. मी आणि पिंकी एकाच वर्गात असल्याने आमचे एकमेकाच्या घरी येणे जाणे होते. मी पिंकीला पटवले होते. मला जेव्हा वेळ मिळे तेव्हा मी तिला एकांतात भेटत असे आणि तिचा येथेछ उपभोग घेत असे.

पिंकी जितकी दिसायला माल होती यापेक्षा किती तरी अधिक देखणी चिंकी होती. मी नेहमी पिंकीला विचारायचो कि चिंकी ला कोणी बॉयफ्रेंड आहे कि नाही. मला चिंकी बद्दल पण आकर्षण होते. नाही म्हणायला मी नालायक च होतो म्हणा. माझा तिच्यावर देखील डोळा होता. का कोणास ठाऊक पण मला नेहमी वाटायचे कि चिंकी ची नजर भेदक आहे.

त्या दिवशी पिंकी च्या घरी कोणी नव्हते. काका आणि भाभी कामा साठी बाहेर गावी गेले होते. चिंकी कॉलेज ला गेली होती. पिंकी ने बरे नसल्याचा बहाणा करून ती घरीच थांबली होती. कारण अर्थातच मला बोलावण्याचे होते. सकाळी काका आणि भाभी चिंकी ला घेऊनच बाहेर पडले. पुढच्या एका तासातच मला पिंकी ने फोन केला आणि लगेच घरी येण्यास सांगितले.

मी घरी गेलो. गुलाबी रंगाच्या गाऊन मध्ये असलेली पिंकी आज नेहमीपेक्षा अधिकच मादक दिसत होती. ऐन तारुण्यातील ती, मी तिला आजवर कितीतरी वेळा उपभोगले होते. पण प्रत्येक वेळी ती मला नवीन असल्यासारखी वाटायची. एक वेगळीच जादू आणि नाशा तिच्या सहवासात होती. आत येताच मी दार लावले. एक क्षण हि मागे पुढे न दवडता मी तिला माझ्या कवेत ओढले. आणि तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला.

तिच्या गुलाबी ओठांवर माझ्या ओठांनी हमलाच केला होता. मी तिला अक्षरशः चावत होतो. किसिंग करत करत माझा हात तिच्या उरोजांवर फिरत होता. माझ्या एका छोट्या स्पर्शाने देखील तिचे उरोज गाऊन फाडून बाहेर येऊ बघत होते. मीही वेळ न दवडता तिचा गाऊन उतरवला आणि तिच्या उरोजाना मोकळा श्वास घेण्यासाठी बाहेर काढले.

Marathi Zavazavi  शेजारीण रांड सरिता आंटीला सुसू पाजले

फणसा सारखे तिचे मोठे स्तन मी माझ्या तोंडात घेतले आणि मी माझ्या दाताने त्यांना चावू लागलो. तिला माझ्या ताकदीची सवय होतीच. त्यामुळे ती शांतपणे त्याचा आस्वाद घेत होती. मी तोतापुरी आंब्या सारखे स्तन चोकत असताना तिने माझ्या पॅण्ट मध्ये हात घातला. एव्हाना माझा सोटा नको तितका कडक झाला होताच. मी तिचे स्तन दाबत होतो आणि ती माझा सोटा चोळत होती.

आम्हाला दोघांना काय हवे असते ते चांगलेच माहित होते. तिने माझी पॅण्ट काढली. तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. बेमालूमपणे तिने माझा लंड चोखायला सुरवात केली. अगदी सुरवातीस तिला जेव्हा सवय नव्हती तेव्हा तिचे दात मला लागायचे. पण आता ती इतकी सराईत झाली होती कि तिच्या दातांचा अजिबात स्पर्श माझ्या सोट्याला होत नव्हता.

हाताने सोट्याचे कातडे मागे पुढे करत ती माझा सोटा जमेल तितका आत तोंडात घेऊन चोकत होती आणि मी तिचे केस माझ्या हातात धरून तिचे तोंड जमेल तसे जोरात मागे पुढे करत होतो. जवळपास पंधरा मिनिटे मी तिला तसेच खाली दाबून ठेवली होते. आम्ही दोघेही एकमेकात समरस झालो होतो आणि तेवढ्यात आम्हाला दार उघडल्याचा आवाज ऐकू आला!

आम्ही दोघेपण दाराकडे बघतच राहिलो. दार उघून चिंकी आत येऊन आमच्याकडे टकमक बघत होती. आमचे डोळे फिरायची वेळ आली. आम्ही दोघे पण नागडे होतो आणि माझा सोटा पिंकी च्या तोंडात होता. चिंकी चे आज कॉलेज मधे तास होणार नव्हते त्यामुळे ती लवकर घरी आली होती. आमची चांगलीच फजिती झाली. आम्ही तिच्याकडे गेलो आणि तिच्या हातपाया पडू लागलो कि हे कोणास हि सांगू नको.

“मी सांगणार नाही पण मला त्याबदल्यात काय देणार” ती म्हणाली.

“तुला हवे ते देईन.” आमही दोघे म्हणालो.

पृष्ठे: 1 2