रूम वर मारली उमेश ची गांड

मी माझ्या मामाकडे शिक्षणासाठी राहायला होतो.मला येऊन जवळ जवळ एक वर्ष होत आले होते. नाही म्हणायला मामाचे घर तसे छोटेच होते. आणि भरीत भर म्हणून मी. त्यामुळे त्यांना राहायला तशी अडचण होती. त्यामुळे मला कधी कधी नको वाटायचे.

मला आता काहीही करून मामाच्या घरातून बाहेर पडायचे होते. काही तरी कारण सांगून मी दुसरीकडे राहायचे ठरवले. मामाला मी मामा बनवले. त्याला सांगितले कि माझे प्रोजेटक्स चालू होणार आहेत आणि त्यामुळे मला येण्या जाण्यात वेळ घालवता येणार नाही. तेव्हा मी तिकडे हॉस्टेल लाच राहीन. मामा ने आधी नकार दिला. पण मी त्याला अगदीच समजावले तेव्हा त्याने होकार दिला.

मी एका आठवड्यातच कॉलेज च्या हॉस्टेल ला राहायला जायचे नियोजन केले. पण त्याचवेळी माझ्या एका मित्राने सांगितले कि हॉस्टेल चे नियम खूप कडक असतात. त्यापेक्षा एखादी रूम घेऊन राहिलेल बरे. पण मी एकटा रूम घेऊन राहणे मला परवडणारे नव्हते. त्यामुळे माझी अडचण समजून मला त्याने सांगितले “अरे राकेश, तू आमच्या रूम वर का येत नाहीस राहायला. आम्ही दोघे जण रूम वर राहतो. तशी रूम खूप छोटी आहे. पण तुला काही अडचण नसेल तर बघ.” असे म्हणून तो निघून गेला.

राकेश आणि उमेश माझे वर्ग मित्र होते. दिसायला दोघेही तसे बायकीच होते. खूप दिवस ते रूम घेऊन राहायचे. त्यामुळे मग मी पण विचार केला कि एकटे हॉस्टेल ला राहण्यापेक्षा यांच्या बरोबर रूम वर राहिलेले बरे. असे म्हणून मी त्यांच्या रूम वर दाखल झालो. रूम खूपच छोटी होती. कसे बसे माझे सामान मी ठेवले आणि राहू लागलो.

दिवसा काही अडचण नव्हती. पण रात्री झोपायचे खूप वांदे होत असत. आम्ही एकमेकाला खूपच खेटून झोपत होतो. पहिले थोडे दिवस असेच गेले. एके दिवशी आम्ही सगळे रूम वर दारू पित बसलो होतो. झोपायला त्या दिवशी आम्हाला उशीरच झाला. रोज मी कोपऱ्यात भिंती कडेला झोपायचो. त्या दिवशी देखील तसाच कोपऱ्यात झोपलो.

रोज माझ्या शेजारी झोपणारा राकेश आज दुसऱ्या कोपऱ्यात झोपला होता. उमेश मध्ये झोपला होता. आम्ही लाईट घालवली आणि झोपी गेलो. मी उमेश कडे झोपलो होतो आणि तो राकेश कडे तोंड करून झोपला होता. माझ्या सोटयावर उमेश ची गांड होती. आम्ही सगळेच तसे लोड होतो. थोडा वेळ झाला असेल तशी मला उमेश ची हालचाल जाणवू लागली.

Marathi Zavazavi  गावातल्या काकीची देसी पुच्ची झवली

उमेश मघा पेक्षा अधिकच माझ्या जवळ येऊन चिकटला होता. त्याची गांड अधिकच माझ्या सोट्यावर येऊन बसली होती. तो हळू हळू त्याची गांड हलवू लागला होता. माझ्या सोट्यावर खाली वर करू लागला होता. मी पण अर्धवट झोपेतच होतो. काय चालू आहे हे मला देखील नेमके समजत नव्हते. पण माझ्या सोट्याला त्याच्याशी काही घेणे देणे नव्हते.

त्याच्या वरखाली होणाऱ्या गांडीच्या स्पर्शाने माझा सोटा चक्क पैकी कडक झाला. शेवटी गांड च ती. मला पण त्याच्या गांडीच्या स्पर्श आवडू लागला होता. पण मी कधीहि आधी एखाद्या मुलाच्या इतक्या आणि ते हि अश्या पद्धतीने जवळ गेलो नव्हतो. पण मी पूर्ण धुंदीत होतो. मी हळू हळू त्याला प्रतिसाद देऊ लागलो होतो.

थोड्या वेळात उमेश ने अलगद त्याचा हात माझ्या सोट्यावर ठेवला. माझ्या पॅण्ट वरून तो त्याचा हात फिरवू लागला. मी अधिकच गरम झालो. तो माझा सोटा हळू हळू चोळू लागला. मला पण ते आवडत होते. मी कण्हू लागलो. त्याने त्याच्या हाताचा वेग वाढवला आणि माझ्या पॅण्ट मधे त्याचा हात घातला. एखाद्या पुरुषाच्या हाताचा माझ्या सोट्याला असा पहिल्यांदाच स्पर्श झाला होता.

उमेश चा हात मउ नाजूक होता. एखाद्या मुलीला लाजवेल इतका मऊ. तो माझ्या लंडाचे कातडे हाताने मागे पुढे करू लागला. कातडे जसे मागे जात होते तसे माझे आतील गुलाबी शिश्न बाहेर येत होते. त्यामुळे मी जरा जास्तच गरम होत होतो. हळू हळू करत त्याने माझे कातडे पूर्ण माझ्या गोट्यांपर्यंत खाली खेचण्यास सुरवात केली. सुरवातीस मला थोडा त्रास झाला पण थोड्याच वेळात मी त्याला सरसावलो. मला आता त्या गोष्टीची मजा येऊ लागली होती. मी जे चालू आहे त्याचा आनंद घेत होतो.

आता उमेश ने माझ्या गोट्याना पकडले आणि त्याचा मुलायम हात माझ्या गोट्यांशी खेळू लागले. एखाद्या चिंचेच्या कडक गोळ्या सारखे माझ्या गोट्या कडक झाल्या होत्या. जवळपास पंधरा मिनिटे तो माझा सोटा चोळत होता. मला आता काय सुचत नव्हते. मी पूर्ण गरम झालो होतो. अलगद मी उमेश च्या शरीराकडे ओढलो जात होतो.

पृष्ठे: 1 2