सकाळी ४ वाजता वाहिनीला जवली

हेल्लो मित्रांनो,मी माझी गोष्ट तुमच्या बरोबर शेयर करू इच्छित आहे. माझे नाव ऋषी आहे आणि मी तुम्हाला माझ्या पहिल्या सेक्स विषयी सांगणार आहे जे मी माझ्या वाहिनीबरोबर केले आणि ही तुम्हाला नक्कीच आवडेल आणि ही माझी खरीखुरी गोष्ट आहे. माझे वय २५ वर्षे आहे आणि माझी उंची ५ फुट ५ इंच आहे.मी आता दिल्ही ला काम करतो. मी अगोदर माझ्या कुटुंबाबरोबर चंदीगढला राहत होतो आणि माझ्या मामाचा मोठा मुलगा आणि वाहिनी पण आमच्या शेजारी राहत होते. त्यांचा एक मुलगाही होता. माझ्या भावाचे वय ३० वर्ष होते आणि वाहिनीचे वय २६ होते आणि तेव्हा मी १९ वर्षाचा होतो. माझ्या वाहिनीचे फिगर ३४-३०-३४ होते आणि ती दिसायला सुंदर आहे.

ही गोष्ट उन्हाळ्याची आहे जेव्हा माझ्या मामाचा लहान मुलगाही चंदीगढ ला जॉब करायला आला होता. तो पण भाऊ-वहिनीबरोबर राहत होता. मला कधी वाहिनीविषयी वाईट विचार नाही आले पण एके रात्री जेव्हा खूप उकाडा होता आणि त्यादिवशी आमचा ए.सी. खराब झाला होता तेव्हा माझ्या घराचे सगळे घराबाहेर उघड्या जागेत जोपू लागले आणि मी वाहिनीच्या खोलीत जोपायला गेलो कारण त्यांचे कुलर चालू होते आणि ती खोली थंड होती. त्या दिवशी भाऊ काही कामाने बाहेर गेला होता आणि तो ३ दिवसांनी परतणार होता. दुसरा भाऊ खाली गादी टाकून जोपला होता आणि डबल बेडवर वाहिनी आणि तिचा मुलगा जोपले होते. कुलरच्या समोरील बाजू मोकळी होती. मी तिथे गेलो आणि जोपू लागलो. आम्ही लवकर जोपत असू आणि तेव्हा ९ वाजले होते.

मग रात्री १२ वाजता मला जाग आली आणि मला सेक्स करायची इच्छा झाली,मला मुठ मारायची इच्छा झाली,कारण मी आठवड्यात ३ ते ४ वेळा मुठ मारायचो. माझी कुणी गर्लफ्रेंड नव्हती म्हणून मी कुणाशी सेक्स केले नव्हते. मी मुठ मारूनच चालवायचो. मी मुठ मारण्याआधी पहिले कि सगळे जोपलेत कि नाही, भाऊ खाली जोपला होता कारण त्याला सकाळी ५ वाजता ऑफिस साठी निघायचे होते,त्याची शिफ्ट ६ वाजता सुरु व्हायची. माझा भाचाही जोपला होता आणि वाहिनीही जोपली होती, पण मी पहिले कि वहिनीचा ठोसा थोडा बाहेर दिसत होता, माझा मूड खराब झाला आणि मी जोपालो आणि काही वेळ विचार करू लागलो मग माझी इच्छा तिला हात लावायची जाली.

मग मीही खूप वेळ विचार करून माझी भीती कमी केली आणि हळूच हाथ पुढे केला.आधी मी भाच्यावर हात ठेवला आणि हळूहळू दुसरीकडे नेला जिथे वाहिनी जोपली होती. माझा हात तिच्या पायाला स्पर्शला आणि मी थांबलो. १ मिनिटाने मिःअत आणखी पुढे नेला आणि माझा हात तिच्या खांद्यापर्यंत पोचला.आता मी पुन्हा थांबलो, कारण वाहिनी जागी जालीच तर तिला वाटावे कि माझा हात जोपेत असताना तिच्या वर आला.

मग काही वेळाने मी माझा हात सरळ तिच्या बॉल कडे नेला त्यावेळी तिने ब्रा घातली नव्हती त्यामुळे माझा हात सरळ तिच्या बॉल ला लागला. तेव्हा वाहिनीने थोडी हालचाल केली म्हणून मी हात तसाच ठेवला आणि तसाच जोपून राहिलो. मग ५ मिनिटाने मला वाटले कि सगळे ठीक आहे तेव्हा मी हात तिच्या बोलवर फिरवू लागलो. मग मी पहिले कि वाहिनी जोपेत आहे तेव्हा मला आणखी हिम्मत आली.

मग मी माझा हाथ तिथून काढून वाहिनीच्या सलावारीवर ठेवला.मग मी माझे बोट सलवारी वरूनच तिच्या पुच्चीला हात लावण्यासाठी पुढे नेले आणि तिची पुच्च्ची शोधू लागलो. तिची पुच्चीची फट शोधायला मला १ मिनिट लागला.

मग मी जशे माझे बोट हळूहळू तिच्या पुच्चीवर फिरवले,वाहिनीने पटकन तिचे पाय उघडले,आणि मला वाटले कि वाहिनी उठून मला मारायला लागेल आणि मी आज सापडलो,पण वाहिनी माझा हात धरून तिचाकडे ओढू लागली. मग मी समजलो कि वाहिनी जागी झाली आहे आणि ती तेव्हापासून मजा मारत होती.मग मी हळूच उठून वाहिनीच्या जवळ गेलो आणि तिला कीस आणि मिठी मारू लागलो.वाहिनी आता गरम झाली होती आणि जोरात श्वास घेत होती.

मी तेव्हा पायजमा घातला होता.आता तिने माजा पायजमा खाली केला आणि माझ्या लंडाला बाहेर काढलें आणि हळूहळू हलवू लागली.मग मी पण तिच्या सालावारीची दोरी उघडून तिच्या पुच्चीत बोट घालू लागलो.आता ती माझे बोटं नाही माझा लंड पुच्चीत घेऊ इच्छित होती,पण ती काही बोलू शकत नव्हती कारण भाऊ खाली जोपला होता. ता ती दुसर्या बाजूने जोपली आणि तिची गांड माझ्याकडे केली,जेणेकरून मी तिला मागून जवू शकेन आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीत टाकू शकेन.पण मी विचार केला कि आता टाकले तर पूर्ण खोलीत आवाज होईल आणि भाऊ जागा होईल. मग मी मोबाईल मध्ये पहिले तर ३ वाजले होते.मग मनात आले कि थोडा वेळ वाट पाहतो, भाऊ जेव्हा जाईल त्यानंतर पण करू शकतो. माझ्याकडे आजचा एकच दिवस नाही आणि वाहिनी तर पटली आहे तर तिला कधीपण जवू शकतो.मला एवढी गडबड करायला नको.

मग मी दुसरीकडे जाऊन अडवा झालो आणि वाहिनी मला जवण्यासाठी ओढू लागली. मी वाहिनीला हळुवार भाषेत समजावले तर तिने ऐकून घेतले. त्यानंतर मला कधी झोप आली समजलेच नाही,पण जेव्हा सकाळी भाऊ गेला आणि वाहिनीने दरवाजा बंद केला आणि माझ्या जवळ येऊन मला जागवू लागली. मला जाग आली तर तिला पाहून माझा लंड पुन्हा उभा झाला. मी तर गार झोपलो होतो, पण वाहिनी जोपू शकली नव्हती.तिला तर सकाळ व्हायची वाट होती कि केव्हा तो जातो आणि मी तिला जवतो. मग मी वाहिनीची सलवार उघडली आणि माझा पायजमा ही काढला,पण माझ्याकडे कंडोम नव्हते.

मी वाहिनीला विचारले कि कंडोम आहे का? तर तिने पटकन कपाटातून कंडोम काढले आणि मी पटकन लंडावर कंडोम घातला तर वाहिनी लंडाकडे पाहत होती, कदाचित माझा लंड भावापेक्षा लांब होता आणि वाहिनी पाय पसरून जोपली,मी लगेच तिच्यावर चढलो आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीत अर्धा टाकला आणि जोराने पूर्ण टाकला, तर वाहिनी हळूच ओरडली आणि तिने मला मागे ढकलले.

मी विचारले काय झाले? ती म्हणाली काही नाही.मी म्हणाले कि हळूहळू करणेच चांगले जर जोरात केले आणि आवाज निघाला तर बाहेरचे उठतील.मग मी तिला हळूहळू चोडणे चालू केले आणि मग जोराने ठोके मारू लागलो.आता वाहिनीपण तिची पुच्ची उचलून मागे पुढे होऊ लागली होती.

आता वाहिनीला पण जोश आला होता. नंतर वाहिनी माझ्या वर आली आणि माझ्या लंडाला तिच्या पुच्चीत वर खाली करून घेऊ लागली आणि मी तिच्या बॉल ला जोरात दाबत होतो.मग अचानक तिचे शरीर कडक झाले आणि तिची पुच्ची गरम झाली. तिच्या उष्णतेने माझ्या लंडातला माल पण बाहेर निघू लागला आणि माझे पाणी निघाले.आता वाहिनी पण एकदम शांत झाली, मग ती माझ्या लंडावरून उठली आणि मला कीस करू लागली. मी एकदम कंडोम काढले आणि कचाराच्या पेटीत टाकले आणि अंडरवियर आणि पायजमा घालून जोपू लागलो. मग वाहिनीने तिचे कपडे घातले आणि अंघोळीला गेली.त्यानंतर पण मी तिला ३ वेळा जवले.

You cannot copy content of this page