स्कर्टवाल्या सेक्सी मुलीला चोदले घरातच

एकदा तुम्ही जॉबला लागला कि तुम्हाला तुमच्यासाठी म्हणून वेळ मिळणे कमी कमी  होत जाते. माझे पण  तसेच झाले होते. कॉलेज ला असतानाचे रुटीन बदलले होते माझे. कॉलेज मध्ये असताना मी खूपच विविध गोष्टीत पुढे असायचो. त्यातच सवय होती नियमितपणे जिम ला जायची. मला मुळातच त्याची  आवड असल्याने मी त्यात मन लावून सगळे करत असे.

त्याचमुळे असेल कदाचित कि माझी बॉडी खूपच चांगली कमावली होती. माझ्या मागे खूप मुली लागलेल्या होत्या. मी पण काही कमीचा नव्हतो. मी पण खूप मुलींना पटवले होते आणि उपभोगले देखील होते.  म्हणजेच काय  तर एकंदरीतच माझे संभोग लाईफ खुपच चांगले होते.

कॉलेज संपवून मी नोकरीला ला लागलो. बर ती नोकरी पण लागली ते नेमकी बाहेर गावी. मोठ्या शहरात मला राहायची सवय तशी आधी पासून होतीच आणि त्याचमुळे मुळे मी तिथे जायला खूप उत्सुक होतो. मी तिथे गेलो आणि सेट पण झालो. माझे रुटीन चालू झाले. सकाळी एकदा ऑफिस ला गेले कि रात्री कधी तरी  परत येत असे मी.

यामुळे झाले काय कि मला जिम साठी अजिबातच वेळ मिळेना. त्यामुळे मला ते नको होते. मी मग खूप विचार करून असे ठरवले कि आपल्याला जिम ला जाणे ते शक्य नाहीच आहे. पण आपल्याला काही ना काही तरी व्यायाम तर करावाच लागेल. म्हणून मग मी सकाळी लवकर उठून जॉगिंग ला जायचे ठरवले. मी मग रोज तसे करू लागलो. मला थोडे बरे वाटू लागले.

पण मी सकाळी खूपच लवकर जात होतो. कारण मग नंतर खूप गर्दी होत असे. मी जात होतो ते ठिकाण काही फार चांगले नव्हते. त्यामुळे मी थोडे नैसर्गिक ठिकाण शोधले आणि तिथे मग फिरायला आणि जॉगिंग ला जायला लागलो. ते ठिकाण तसे निर्जनच होते. पण माझ्यासाठी ते खूप चांगले होते. कारण मी खूप मन लावून व्यायाम करू शकत होतो.

असेच थोडे दिवस गेले आणि मी एकदा तिथे सकाळी गेलो असता मला तिथे एक बाई पळत असलेली दिसली. ती पण अर्थात व्यायामासाठीच तिथे आली होती म्हणा. ट्रॅक सूट घातला  होता तिने. अतिशय घट्ट असलेल्या त्या टॅक सूट मधून तिची कमालीची सेक्सी फिगर मला स्पष्टपणे उठून दिसत होती. ती उंचीला पण खूप चांगली होती. तिला मी आधी कधीच बघितले नव्हते.

तिला मी  जसे जसे जवळ जाऊ लागलो तसे ती मला स्पष्ट दिसू लागली. तिचे ते उरोज खूपच गोल आणि मस्त होते, त्या  ड्रेस मधून तर त्याचा गोल आकार जास्तच उठून दिसत होता. ती गोल गोल फिरत होती आणि ती फिरताच तिच्या भरलेल्या गांडीचे दर्शन मला होत होते. ती पळत असताना तिची छाती आणि तिची गांड दोन्ही पण असे काही वर खाली उडत होते कि ते बघून सकाळी सकाळी माझा सोटा कडक झाला.

मी जिथे रोज व्यायाम करत असे तिथेच ती पण करता होती. मी  तिच्याकडे बघून एक स्माईल दिले. ती पण माझ्याकडे बघून हसली. ती माझ्या समोर व्यायाम करत असताना जेव्हा जेव्हा ती खाली ववाकत असे तेव्हा तेव्हा मला तिच्या उत्तान छाती कडे बघायचा मोह आवारत नसे. मी तिच्याकडे बघून मनोमन सुख मिळवत होतो.

तेव्हापासून ती मला रोजच तिथे दिसू लागली. रोज येत असल्याने आमची ओळख पण लगेच झाली. तिचे नाव सोनाली होते. ती पण माझ्या सारखेच दुसऱ्या गावातून इथे जॉब साठी आली होती. त्यामुळे आम्ही लगेचच मित्र झालो. तेव्हा पासून आम्ही रोज एकत्र जॉगिंग करू लागलो होतो. जॉगिंग करत असताना कधी कधी आम्ही खूप जवळ येत असे आणि त्यामुळे आमचे शरीर एकमेकांना लागत होते.मी गरम होत होतो.

त्या दिवशी आम्ही असेच जॉगिंग करत असताना तिला अचानक चक्कर आली आणि ती खाली पाडणार तोच मी तिला सावरले. माझ्या हातात तिला मी पकडले आणि शेजारी एका झाडाखाली नेऊन बसवले. तिला खूप गरम होत होते. तिला मी माझ्याकडचे पाणी दिले आणि तिचा टीशर्ट झटकन वर केला जेणे करून तिला थोडे थंड वाटावे.

पण मी जसे तिचा टीशर्ट वर केला तसे तिचे ते भरदार उरोज मला दिसले. ते बघून मला काय बोलावे ते समजेना. तिच्या त्या निळ्या रंगाच्या ब्रा मधून दिसणारे ते उरोज बघून मी कासावीस झालो. मी तिला वारे घालू लागलो. ती शुद्धीत आली तरी तिने तिचा टीशर्ट खाली घेतला नाही. मी जसे पाण्यातून बाहेर काढल्यावर  तोंडात तोंड देऊन ऑक्सिजन देतात तसे मी तिला केले आणि त्यामधूनच तिचे एक चुंबन पण घेतले.

तिला बरे वाटू लागले आणि मग मी तिला माझ्या गाडीत घेऊन तिच्या रूम वर  सोडून आलो. तिने नंतर मला फोन करून माझे आभार व्यक्त केले आणि  दोन दिवसांनी तिच्या रूम वर जेवणासाठी बोलावले. मी त्या नुसार तिच्याकडे रात्री जेवायला गेलो. तिला मी रोज ट्रॅक सूट मध्ये बघत होतो. पण त्या दिवशी तिला  पहिल्यादाच मी स्कर्ट मध्ये बघत होतो.

स्कर्ट आणि वर घातलेला स्लिव्हलेस टॉप यामध्ये ती रोजच्या ट्रॅक सूट पेक्षा पण सेक्सी दिसत होती. तिला बघून विशेषतः तिच्या त्या गोऱ्या मांड्या बघून मी वेडा झालो. तिच्याकडे मी माझी  नजर रोखून बघत होतो आणि ते तिला समजत होते. ती मला तरीही काही बोलत नव्हती. त्यामुळे तर माझे धाडस जरा जास्तच वाढले होते आणि मी तिच्या मांडी व छातीला माझ्या नजरेने खाऊ लागलो होतो.

आम्ही एकत्र जेवण केले आणि एकत्र गप्पा मारत बसलो होतो. ती मुद्दामच पायावर पाय टाकून माझ्या शेजारी अशी काही बसली होती कि तिचा स्कर्ट अजून जास्त वर गेला होता. अगदी तिच्या जांघे पर्यंत तिचे पाय मला दिसू लागले होते. ती मला म्हणाली “काय रे. चक्कर आल्यावर टीशर्ट वर करावा आणि तोंडात तोंड देऊन ऑक्सिजन द्यावा असे कोणत्या पुस्तकात लिहिले आहे?”

तिने अचानक विचारलेल्या प्रश्नावर मी ओशाळलो आणि तिच्याकडे बघून हसू लागलो. ती माझ्या जवळ आली मला म्हणाली “मला चक्कर येत आहे रे. मला त्या दिवशी सारखा उपचार दे ना प्लिज.”

असे म्हणून तीने माझा हात तिच्या हातात घेतला आणि तिच्या छातीवर ठेवला. अचानक असे काही होईल हे मला माहित नव्हते. पण मग मी लगेच तयार झालो. तिच्या छातीला मी माझ्या हाताने दाबत दाबत तिचे चुंबन घेऊ लागलो. तिची छाती मी त्या दिवशी फक्त बघितली होती आणि आज तिला मी दाबत होतो.

एकमेकांचे कपडे आम्ही झटकन काढले आणि पूर्ण नग्न झालो. तिचा तो कमालीचा मादक देह बघून माझा सोटा खूप कडक झाला. तिची छाती मी माझ्या तोंडात घेतली आणि तिला चोक चोक चोखायला लागलो. तिचे ते भुऱ्या रंगाचे निप्पल्स मी जसे जसे चोकत होतो तसे तसे तिच्या भावना कमालीच्या अनावर होत असल्याचे माझ्या लक्षात येत होते.

मी सरळ गेलो मग तिच्या योनीकडे. तिची योनी मी चाटणार तोच तिने मला खाली झोपायला लावले व ती वरून आली. माझा सोटा तिने तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याच्यावर तुटून पडली. माझा तो भलामोठा सोटा तिने तिच्या तोंडात घेऊन एकसारखे तिचे तोंड मागे पुढे करत चोखायला चालू करताच त्याचा आकार खूपच मोठा झाला.

मी तिची योनी माझ्या जिभेने केव्हाच चाटायला चालू केलेली होती. तिची योनी आणि तिची गांड दोन्ही पण माझ्या जिभेने चाटून चाटून मी त्यांना ओलेचिंब केले होते आणि ती आता माझा सोटा कोंबून घेण्यास तयार आहे हे माझ्या लक्षात आले.

मी तिला खाली झोपवले आणि तिचे दोन्ही पाय बाजूला केले. तिच्या कमालीच्या मादक योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला. एकाच हिसड्यात माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत गेला. मी त्याच बरोबर लगेच माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करू लागलो आणि तिच्यावर उडु लागलो. माझा आवेग आणि वेग इतका प्रचंड होता कि माझ्या प्रत्येक हिसड्याने तिचे सगळे शरीर वर खाली होत होते.

प्रचंड वेगाने मी खूप वेळ तिला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग शेवटी मी माझा सोटा बाहेर काढला. ती लगेच पुढे आली आणि खाली गुडघ्यावर बसली. तिने माझा सोटा लगेचच तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकु लागली. चोकून चोकून तिने त्याला असे काही केले कि त्यातून सर सर करत वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि तिचे तोंड माझ्या वीर्याने पूर्णपणे भरून गेले.

तिने ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हापासून आम्ही रोजच हा आनंद घेऊ लागलो होतो.तिच्याच फ्लॅट वर मी रोज जाऊन तिला ठोकून काढत होतो.

You cannot copy content of this page