सौम्याची मांसल गांड

मी आणि माझी मालकीण त्यांच्या बंगल्यावर होतो. त्या दिवशी कोणी नव्हते बंगल्यावर फक्त मी मालकीण आणि मालकिणीची मैत्रीण सौम्या. सौम्या दिसायला खूपच गोरी मांसल शरीर मांड्या खूपच आकर्षक अशी होती. त्या दिवशीची गोष्ट आहे मी त्या दोघींना झवत होतो. मी आता सरळ त्यादिवशी कसे झवले ते सांगतो. कारण माझ्या मालकिणीने सौम्याला आणि आपल्याला झवण्यासाठीच बोलावून घेतले होते. म्हणून कसे केले ते सरळ सांगतो. सौम्या ने माझा सोटा आपल्या तोंडात घेतला होता. माझा सोटा तोंडातून आत बाहेर करीत माझा सोटा सौम्या चांगलीच चोखून काढू लागली. स्वर्गा पेक्षा हि मोठे सुख मला वाटू लागले होते. साधारण पाच दहा मिनिटे सोटा चोकून झाल्यावर सौम्या उठली. मी हात पुढे करून तिची दोन्ही मांसल स्तने दाबू लागलो. आणि खाली तिच्या योनीत जोरात सोटा सारला. मी दणक्यावर दणके देऊ लागलो.

मालकीण आमच्याकडे पाहत जवळ बसली होती. मालकिणीने पण आपली सर्व कपडे काढली आणि नागडी झाली. बोटांनी आपली योनी चोळत आमचा प्रणय पाहत होती. माझा सोटा मोठ्याने आत बाहेर करत होता. मालकीण जवळ आली आणि सौम्या चे स्तन हातात धरून माझा सोटा कसा आत बाहेर करतो आहे ते पाहू लागली आणि आपले एक बोट आपल्या योनीत सारून घेऊन आत बाहेर करू लागली. सौम्या तुला फार झाले असेल तर तो माझ्या पुचित घालू देत. मी दणके देतच होतो. सौम्या म्हणाली नको माझे होऊ देत. मी दणक्यानचा जोर वाढवला. मी म्हंटले थांबा झालेच असे म्हणत माझा विर्याचा फवारा सौम्या च्या पुचित सोडला. आणि ती म्हणाली आता माझा नवरा बाहेर कितीही दिवस राहिला तरी चालेल मी तुझ्या कडूनच झवून घेणार आता. एवढ्यात मालकीण माझ्यासाठी पेग तयार करून घेऊन आली.

Pages: 1 2

Marathi Zavazavi  याशिकाच्या एकटेपणाचा फायदा घेतला

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *