सौम्याची मांसल गांड

मी आणि माझी मालकीण त्यांच्या बंगल्यावर होतो. त्या दिवशी कोणी नव्हते बंगल्यावर फक्त मी मालकीण आणि मालकिणीची मैत्रीण सौम्या. सौम्या दिसायला खूपच गोरी मांसल शरीर मांड्या खूपच आकर्षक अशी होती. त्या दिवशीची गोष्ट आहे मी त्या दोघींना झवत होतो. मी आता सरळ त्यादिवशी कसे झवले ते सांगतो. कारण माझ्या मालकिणीने सौम्याला आणि आपल्याला झवण्यासाठीच बोलावून घेतले होते. म्हणून कसे केले ते सरळ सांगतो. सौम्या ने माझा सोटा आपल्या तोंडात घेतला होता. माझा सोटा तोंडातून आत बाहेर करीत माझा सोटा सौम्या चांगलीच चोखून काढू लागली. स्वर्गा पेक्षा हि मोठे सुख मला वाटू लागले होते. साधारण पाच दहा मिनिटे सोटा चोकून झाल्यावर सौम्या उठली. मी हात पुढे करून तिची दोन्ही मांसल स्तने दाबू लागलो. आणि खाली तिच्या योनीत जोरात सोटा सारला. मी दणक्यावर दणके देऊ लागलो.

मालकीण आमच्याकडे पाहत जवळ बसली होती. मालकिणीने पण आपली सर्व कपडे काढली आणि नागडी झाली. बोटांनी आपली योनी चोळत आमचा प्रणय पाहत होती. माझा सोटा मोठ्याने आत बाहेर करत होता. मालकीण जवळ आली आणि सौम्या चे स्तन हातात धरून माझा सोटा कसा आत बाहेर करतो आहे ते पाहू लागली आणि आपले एक बोट आपल्या योनीत सारून घेऊन आत बाहेर करू लागली. सौम्या तुला फार झाले असेल तर तो माझ्या पुचित घालू देत. मी दणके देतच होतो. सौम्या म्हणाली नको माझे होऊ देत. मी दणक्यानचा जोर वाढवला. मी म्हंटले थांबा झालेच असे म्हणत माझा विर्याचा फवारा सौम्या च्या पुचित सोडला. आणि ती म्हणाली आता माझा नवरा बाहेर कितीही दिवस राहिला तरी चालेल मी तुझ्या कडूनच झवून घेणार आता. एवढ्यात मालकीण माझ्यासाठी पेग तयार करून घेऊन आली.

मालकीण माझा थंड पडलेला सोटा हलवू लागली कारण आता त्यांना आपल्या पुचित सारून घ्यायचा होता. दोघीही माझा सोटा हलवू लागल्या. माझा सोटा परत ताठ झाला. आणि मालकिणीने मला गादीवर वर तोंड करून झोपायला सांगितले.. मी बेडवर झोपलो आणि माझा सोटा वर करून हातात धरला. मालकीण माझ्या अंगावर येऊन बसली. बाजूला गुढगे करून तिने व्यवस्थित माझा सोटा आपल्या योनीच्या भोकावर ठेवला आणि वरून दाब दिला. सर्रकन त्यांच्या पुचित लवडा आत शिरला. वर खाली करत मालकीण जोर जोराने माझा सोटा आत सारून घेऊ लागली. मोठ्या वेगाने माझा सोटा त्यांच्या योनीत आत बाहेर करत होता. सौम्या खालून माझ्या गोट्या कुरवाळत होती. तिला वरती यायला सांगून मी तिच्या मांसल स्तनांना दाबू लागलो. चोखू लागलो. खालून नितंब वर खाली करत मालकीण माझा लवडा आत सारून घेत होती.

मी वरती सौम्या चे मांसल स्तन तोंडात घेऊन चोकत होतो. खालून दणादण दणके मारू लागलो मालकिणीच्या मांसल योनीत माझा सोटा पाच पाच जात होता. मी मालकिणीची कंबर जोरात धरली आणि आवळून त्यांच्या पुचित विर्याचा फवारा सोडला. त्यांनी मला घट्ट मिठी मारली. आणि त्यांच्या तोंडात तोंड घालून मिठी मारून लवडा आत खोलवर दाबून सारत दणके देऊ लागलो. मालकिणीचे उरोज घट्ट माझ्या छातीला चिकटले होते. मी सुस्कारे टाकीत पडलो. मालकीण अंगावरून बाजूला झाली. लगेच सौम्या माझ्या सोट्याला हाताने हलवू लागली तिलाही परत इच्छा झाली होती. तिने परत तोंडात घेऊन चोकायला सुरुवात केली आणि परत माझा लंड उभा राहिला. तिच्या मांसल पुष्ठ मांड्या बाजूला करून तिला झोपवले आणि परत तिच्या पुचित सोटा सारून घट्ट मिठी मारून झवू लागलो. एकदा मालकिणीच्या पुचित एकदा सौम्या च्या पुचित करत दोघींना हि झवून काढले. चार शॉट मध्ये दोघींना तृप्त करून सोडले.

You cannot copy content of this page