बागेतला भारतीय संभोग

भारतीय संभोग बद्दल फक्त ऐकले होते प्रत्यक्ष करायला मिळेल असे कधी वाटले नाही. माझे नाव बाबू असून मी एका गावातून रोजगार मिळवण्यासाठी शहरात आलो होतो. मला शहरात लवकर काम मिळत नव्हते. माझी तशी घरची शेती होती. पण ती पण खूप कमी होती. त्यावर नुसते घर चालेना. म्हणून मी शहरात आलो होतो. पण मी चार पाच दिवस नुसते नोकरी शोधात फिरवत होतो. पण मला कुठे ही नोकरी मिळत नव्हती. त्यावेळी मी नरवास होऊन एका बागेत जाऊन बसलो. ती बाग सरकारी होती. त्या वेळी तिथे दोन माणसे बोलत होती कि त्यांचा इथला एका रखवालदाराने नोकरी सोडून दिली होती. आणि त्यांना लगेच बागेसाठी एक रखवालदर हवा होता. मी लगेच त्यांना जाऊन भेटलो. त्यांना मी विनंती करून सांगितले कि माझी परिस्थिती फार वाईट आहे. आणि मी पण एका नोकरीच्या शोधात आहे.

त्यांना माझ्यावर विश्वास बसला आणि मला ती बागेच्या रखवालदाराची नोकरी मिळाली. मी खूप आनंदात होतो. त्या बागेची पूर्ण जबाबदारी माझ्याकडे दिली होती. कारण मला त्यांनी सांगितले होते कि संध्याकाळी नऊ नंतर कोणालाही त्या बाहेत बसून त्यायचे नाही. कारण त्या बागेत काही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून. त्या बागेमध्ये अनेक सुंदर मुले मुली आणि जोडपी यायची संध्याकाळी बसायला म्हणून, आणि चाळे करत बसायचे. मी एक दोनदा दोन तीन जोडप्यांना हाकलून पण लावले होते. असेच मी एकदा सगळ्या जोडप्यांना नऊ वाजता बाहेर काढून बागेचे गेट बंद करत होतो. त्या वेळी अचानक एक बाई साधारण तिचे वय तीस ते पस्तीस असेल. ती मला म्हणाली कि मी एक विधवा आहे. आणि मला माझ्या घरच्यांनी हाकलून दिले आहे. तर मला आजच्या रात्रीसाठी या बागेमध्ये थांबुद्या. मी पण त्या परिस्थितून गेलो होतो. म्हणून मी तिला तिथे रहायची परवानगी दिली. तशी ती दिसयला सावली होती. मग मी दिला माझ्या रखवालदाराच्या केबिन मध्ये थांब म्हणून सांगितले. ती त्या केबिन मध्ये गेली.

Marathi Zavazavi  विधवा आंटी बरोबर मस्ती

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *