धोब्याने केला भाभीचा गेम

माझे नाव उदय. माझा व्यवसाय धोब्याचा होता. माझे स्वतःचे इस्त्रीचे दुकान होते. माझा व्यवसाय तसा खूप वर्षे काही जुना नव्हता. माझे बोलणे लाघवी आणि गोड होते. त्यामुळे गावातील बाकी इस्त्रीच्या दुकानांना जेवढे गिर्हाईक नव्हते तेवढे मला एकट्याला होते. त्यामुळे मनोमन मला आनंद होता.

माझ्याकडे हल्ली गिऱ्हाईकांची प्रमाण खूपच जास्त वाढले होते. मला एकट्याला हा डोलारा सांभाळणे अवघड होऊ लागले होते. म्हणून मी एक मुलगा कामासाठी ठेवून घेतला. नदीवर जाऊन कपडे धुणे त्याचे काम होते. इस्त्री करणे व गिर्हाईकांना देणे माझे काम ठेवले. गिर्हाईकाला कामगारांशी जोडून द्यायचे नाही असा अघोषित नियम आमच्या व्यवसायात होता. ते बरोबर हि होते म्हणा.

सगळेच गिऱ्हाईक काही दुकानात येत नसत. काही गिऱ्हाईक असे होते की त्यांच्या घरी जाऊन त्यांचे कपडे आणावे लागत असत आणि घरपोच द्यावे देखील लागत असे. माझ्याकडे देखील असे खपू गिऱ्हाईक होते. त्यातीलच एक होता भोला सेठ.

भोला सेठ नावाचा भोला असला तरी प्रत्यक्षात तो खूपच चतुर होता. चेंगट सेठ सारखे तो पैसे मोजून खर्च करायचा आणि तरीही त्याचे पोट बेंबीच्या खूप पुढे आले होते. त्याला चालतानाही दम लागत असे. त्याच्या घरी मी नेहमी कपडे आणण्यास जात असे. नाही म्हणायला आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा तरी मला त्यांच्याकडे जावे लागे.

सेठ जास्त करून दुकानातच असे. त्यामुळे घरी त्याची बायकोच कपडे देत असे. गीता भाभी आम्ही तिला म्हणायचो. गीता सेठ सारखी काही ढोली नव्हती. तरी फार काही कमनीय बांध्याची देखील नव्हती. पण नाकी डोळी नीटस होती. तिच्या मागून साडी घालण्याच्या पद्धतिने ती तशी बरी दिसायची. सेठ आणि तिच्या वयात खूपच अंतर होते.

खूप महिने मी त्यांच्याकडे जात होतो. सेठ नसताना देखील दुपारच्या वेळी मी कपडे घेण्यास गीता भाभी कडे जात असे. त्यामुळे गीता आणि मी एकमेकांना चांगले ओळखत होतो. कपडे देताना गीता अगदी काटेकोर पणे मोजून देत असे. मी खाली जमिनीवर बसून कपडे मोजायचो आणि ती उभे राहून वाकून मला कपडे दाखवायची.

मुळातच ती साडी मागून घालायची त्यामुळे तिचे पोट बऱ्यापैकी उघडे दिसत असे. त्यातून दिसणारी तिची खोल बेंबी खूपच सुंदर दिसत असायची. मी काही धुतल्या तांदळा सारखा नव्हतो. त्यामुळे माझी नजर तिच्या बेंबीकडे नेहमी असायचीच. तोकडा पदर तिचे भरदार उरोज झाकण्यास असमर्थ असे. ती कपडे मोजून देताना खाली वाकली कि तिच्या उरोजांचे दर्शन मला होत असे. त्या भरदार उरोजांची फट बघितली की माझा सोटा वळवळ करू लागे. ती खाली वाकली कि माझी नजर तिच्या फटीतून आत काही अजून दिसते का ते बघायची धडपड करू लागे.

Marathi Zavazavi  विवाहित स्त्री आपल्या कामुक वासना लंडासाठी दाखवते - Marathi hot aunty sex katha

कपडे दाखवता दाखवता मधेच कधीतरी तिची साडी पायाच्या बाजूने वर उचलली जाई. त्यामुळे तिचे बऱ्यापैकी गुडघ्यापर्यंत पाय उघडे पडत असत. तिचे ते तुळतुळीत गोरेपान पाय बघितले कि माझ्या अंगावर काटा मारत असे. मी कधी एकदा तिच्या आतपर्यंत काही दिसेल हे बघत असे. तिला देखील हे माहित होते कि मी तिच्याकडे चोरून बघतो ते.

एके दुपारी मी तिच्याकडे कपडे आणण्यासाठी गेलो होतो. तेव्हा कपडे देता देता ती म्हणाली “हे बघ सदा आज मी जे कपडे देणार आहे ते खूप जास्त आहेत आणि मला ते अगदी म्हणजे अगदी स्वच्छ धुवून हवे आहेत.”

“भाभी देतो ना. तुम्ही म्हणाल तेवढे स्वच्छ करून देतो” मी म्हणालो आणि मी हसत तिच्या उरोजांकडे नजर फिरवली.

त्यावर ती हसली आणि म्हणाली “तू हल्ली खूप चावट झाला आहेस सदा”.

“अहो नाही भाभी. खरच सांगत आहे मी.” मी म्हणालो.

“बर मला सांग किती स्वच्छ कपडे तू करू शकतोस” तिने मला विचारले.

रावरंग बघून माझ्या लक्षात आले कि सावज आज पट्ट्यात येऊ शकेल. मी म्हणालो “खूपच शुभ्र करू शकेन मी कपडे. पण हो तुमच्या पयाइतके नाही” असे म्हणून मी माझी नजर तिच्या पायांकडे उघड्या पिंडाऱ्यांवर नेली.

“गप्प बैस सदा. काहीही काय बोलतोयस” ती म्हणाली आणि लाजली. पण तिने पाय झाकून घेतले नाहीत.

“अहो भाभी खरंच बघा बरं तुमचे पाय किती गोरेपान आहेत. मला सांगा तुम्ही काही क्रीम लावता का?” मी म्हणालो.

पृष्ठे: 1 2