काकूचे स्तन

आमच्या शेताच्या वाटेवरच शालन काकूचे घर आहे. शालन काकूचे ते घर हि तसे शेतातच असल्या सारखे आहे रस्त्यापासून थोडे आत चालत जावे लागे मग काकूचे घर लागे. जिथे कोणती वस्ती नाही अश्या ठिकाणी त्या दोघा नवरा बायकोना गमते कसे हेच मला कळत नव्हते. शेतीच्या कामासाठी मला नेहमी काकुकडे जावे लागत होते. काकूचे वय पंचेचाळीस असेल. तिचा चेहरा टवटवीत होता आणि अंगाने ती धष्ट पुष्ट होती. मोठे स्तन होते. त्यांच्या घरी गेलो कि काकू मला चहा दिल्या शिवाय काहीतरी खायला दिल्या शिवाय कधी सोडत नाही. माझ्या वर तिचा भारी जीव होता. कधी कधी एकटीच असली कि मला जवळ घेऊन माझ्या ती चौकशी करायची बोलत माझ्या अंगावरून हात फिरवायची. पण काकुच्या मनात काही भलतेच विचार असतील असे मला कधी वाटले नव्हते.

एकदा दुपारी मी शेतात कामं करत असताना घामाघूम झालो होतो. त्यातच खोरे घरी विसरले म्हणून आणायला गेलो काकू एकटीच घरी होती. घरी जाताच ती म्हणाली एवढा कश्याने घामाघूम झाला आहेस? कपडे काढ मी तुझे अंग पुसून काढते काकू माझ्या जवळ येत म्हणाली. नको म्हणत काकूने फारच आग्रह केला. तिने माझे काही ऐकलेच नाही आणि माझे कपडे काढायला सुरुवात केली. थोड्याच वेळात माझ्या अंगावर अंडर प्यांट उरली. मग काकू मला घेऊन आतल्या खोलीत आली. टोवेल ने अंग पुसू लागली. माझ्या मांड्या पुसता पुसता माझ्या लवड्याला हात लागत होता. काकू तिथेच सारखा हात फिरवत होती. हे करत असताना काकूने आपल्या अंगावरचा पदर बाजूला टाकला होता. त्यामुळे ब्लाउज मधून तिचे भरगच्च स्तन दिसत होते. पण मी तो विचार लगेच झटकून टाकला.

पृष्ठे: 1 2

Marathi Zavazavi  डान्स शिकवून आंटीला जवले