काकूचे स्तन

आमच्या शेताच्या वाटेवरच शालन काकूचे घर आहे. शालन काकूचे ते घर हि तसे शेतातच असल्या सारखे आहे रस्त्यापासून थोडे आत चालत जावे लागे मग काकूचे घर लागे. जिथे कोणती वस्ती नाही अश्या ठिकाणी त्या दोघा नवरा बायकोना गमते कसे हेच मला कळत नव्हते. शेतीच्या कामासाठी मला नेहमी काकुकडे जावे लागत होते. काकूचे वय पंचेचाळीस असेल. तिचा चेहरा टवटवीत होता आणि अंगाने ती धष्ट पुष्ट होती. मोठे स्तन होते. त्यांच्या घरी गेलो कि काकू मला चहा दिल्या शिवाय काहीतरी खायला दिल्या शिवाय कधी सोडत नाही. माझ्या वर तिचा भारी जीव होता. कधी कधी एकटीच असली कि मला जवळ घेऊन माझ्या ती चौकशी करायची बोलत माझ्या अंगावरून हात फिरवायची. पण काकुच्या मनात काही भलतेच विचार असतील असे मला कधी वाटले नव्हते.

एकदा दुपारी मी शेतात कामं करत असताना घामाघूम झालो होतो. त्यातच खोरे घरी विसरले म्हणून आणायला गेलो काकू एकटीच घरी होती. घरी जाताच ती म्हणाली एवढा कश्याने घामाघूम झाला आहेस? कपडे काढ मी तुझे अंग पुसून काढते काकू माझ्या जवळ येत म्हणाली. नको म्हणत काकूने फारच आग्रह केला. तिने माझे काही ऐकलेच नाही आणि माझे कपडे काढायला सुरुवात केली. थोड्याच वेळात माझ्या अंगावर अंडर प्यांट उरली. मग काकू मला घेऊन आतल्या खोलीत आली. टोवेल ने अंग पुसू लागली. माझ्या मांड्या पुसता पुसता माझ्या लवड्याला हात लागत होता. काकू तिथेच सारखा हात फिरवत होती. हे करत असताना काकूने आपल्या अंगावरचा पदर बाजूला टाकला होता. त्यामुळे ब्लाउज मधून तिचे भरगच्च स्तन दिसत होते. पण मी तो विचार लगेच झटकून टाकला.

काकूने मला पाठमोरे उभे केले आणि माझ्या मागून हात पुढे करून तिने तिथे हात फिरवता फिरवता एकदम माझा लंड हातात धरला. तसा मी गडबडलो. हे.हे…काय काकू? मी घाबरून म्हणालो. काकू काहीच न बोलता तसाच माझा लंड कुरवाळत होती. पण काकुच्या त्या स्पर्शाने माझा देखील लंड उभा राहू लागला होता. आणि मला फिरवून माझी चड्डी काढून टाकली आणि माझा लंड हातात धरीत ती म्हणाली. लबाडा तुझे चांगलेच लांबडे ऐदान आहे कि असे म्हणत ती बाहेर गेली आणि लगेच आत आली. आत येताच अंगावरची कपडे काढतच मी नारळा सारखी मोठे स्तन खांबा सारख्या मांड्या आणि त्या दोन्ही मांड्या मध्ये ती काळ्या भोर केसांची योनी पाहून मला काय वेगळेच वाटले. असे दृश्य कधी मी पहिले नव्हते. तिने मला मिठी मारली आणि काकुच्या उघड्या अंगाच्या स्पर्शाने माझे अंग तापले. खरे तर मला हे नको होते पण का कुणास ठाऊक मला नकारहि करता येत नव्हता. ती माझ्या लंडला गोंजारत होती. माझे स्तन दाब ना? असे म्हणून ती बेड वर बसली आणि तिने मला आपल्या दोन्ही मांड्या मध्ये उभा होती. आणि माझ्या समोर काकूची नराला सारखी दोन भव्य स्तने होती.

चंदू आपल्या दोघा शिवाय इथे कोणीही नाही घाबरू नकोस दाब. पण..काकू मला हे कसतरी वाटतंय. अरे एकदा करून तर बघ जर आवडले नाही तर परत कधीच माझ्याशी असे करू नकोस. असे म्हणून आंटी ने मला बेडवर उताणे झोपवले. व माझा सोटा वर तोंड वर करून उभा राहिला. आंटी माझ्या जवळ आली आणि अंगावर बसली दोन्ही कडे केले आणि माझा लंड हातात धरून आपल्या योनीवर ठेवला व हळू हळू दाबून आत सारून घेतला. ती जोर जोराने वर खाली करत माझा लंड आपल्या योनीत घालून घेऊ लागली. व वरून आपले स्तन दाबायला सांगितले. तसे मोठे स्तन मी दाबू लागलो. तिचा वेग वाढल माझा लंड चांगलाच ताठला आणि मला खूपच मस्त वाटू लागले. तिच्या योनीत सर सर आत जाणारा लवडा तिच्या योनीचा स्पर्श मला जाणवू लागला. आणि माझे वीर्य पडले.

You cannot copy content of this page