रात्री घेतली तिच्या नाजूक योनीची मजा

वेळेत शिक्षण, वेळेत नोकरी, वेळेत लग्न आणि वेळेत सेट व्हावे असे प्रत्येकालाच तर वाटत असते.पण ते सगळ्यानाच शक्य होते असे नाही. पण मी मात्र त्या बाबतीत थोडा सुदैवीच म्हणावा लागेल. कारण मी माझे शिक्षण जसे पूर्ण केले तसे मला लगेचच नोकरी मिळाली आणि मी खूप चांगल्या कंपनीत नोकरी करू लागलो. मला पगार पण खूप चांगला होता.

लगेचच मग माझ्या घरच्यांनी माझ्यासाठी मुली बघायला चालू केले देखील. मी पहिल्याच मुलीला पसंद केले देखील. कारण ती अशी काही देखणी होती दिसायला कि काही विचारू नका. तिचे नाव सुनीता होते. ती एका चांगल्या मोठया घरातील मुलगी होती आणि त्यामुळे तिचे रहाणीमान पण तसेच उंची होते. तिचा तो त्या दिवशीचा ड्रेस मला आज पण आठवतो.

जेव्हा तिला मी पहिल्यांदा बघायला गेलो होतो तेव्हा तिने सलवार कमीज घातले होते. त्यातून तिच्या छातीचे उभार असे काही दिसत होते कि माझे सगळे लक्ष हे तिच्या छातीकडे लागून राहिले होते. त्यातून देखील तिचे निप्पल्स बाहेर आलेले दिसत असल्याने तिची छाती जशी बाहेरून दिसते त्या पेक्षा आतून जास्त मादक असणार हे मी केव्हाच ओळखले होते.

तिने लेगिन्स अशी काही घट्ट घातली होती कि ती कोणत्याही क्षणी फाडून तिच्या त्या गच्च मांड्या बाहेर येतील कि काय असे मला वाटले. ती चहा देण्यासाठी खाली वाकली आणि तिच्या छातीची फट मला दिसताच मी तिच्या प्रेमात पडलो. मी होकार दिला आणि आमचे लग्न झाले पण. लग्नात तिच्या खूप मैत्रिणी आल्या होत्या आणि त्या पण एक से एक देखण्या आणि मादक होत्या.

लग्न झाल्यावर मात्र मला समजले कि जसे दिसते तसे नसते. कारण जी सुनीता मला लग्नाच्या आधी दिसली होती त्याच्या बरोअबर उलट खरे तर प्रत्यक्षात होती. तिला अजिबात सेक्स मध्ये रस नव्हता. ती खुपच निरस मुलगी होती आणि त्यामुळे माझे आणि तिचे काही केल्या पटेना झाले होते. पण मी काही करू शकत नव्हतो आणि म्हणून मी फक्त आला दिवस पुढे ढकलायचे काम करत होतो.

दिवस जातील तसे आमच्यातील संवाद पण कमी होत होताच पण त्याच बरोबर ती अशी कधी बेढब झाली होती कि तिच्याकडे बगवत पण नव्हते. त्यामुळे मी तर तिच्या जवळ झोपायचे पण बंद केले होते.

एकदा मी घरी उशिरा आलो आणी त्याच वेळी कोणी  तरी आमच्या घरी आल्याचे मला समजले. बघतो तर काय ती तर माझ्या बायकोची मैत्रीण मोना होती. मोना आमच्या लग्नात आली होती आणि त्यामुळे मला ती माहित होती. तीचे पण लग्न झाले होते पण ती वेगळी रहात होती. तिला बघून मी आधी तर क्षणभर तिला बघतच राहिलो आणि कारण होते तेच फिगर.

तीला मी जशी माझ्या लग्नात बघतीली होती ती आज पण अगदी तशीच दिसत होती. काय कमालीचे तिने स्वतःला मेंटेन केल होते. तिची छाती असेल कि तिची कंबर, तिचे पोट असेल कि तिची गांड सगळेच कसे अगदी शेप मध्ये होते आणि त्यामुळे मी तिला बघून माझ्या सोट्याला उठण्या पासून रोखू शकलो नाही.

तिच्याशी मी खूप गप्पा मारल्या आणि मला असे समजले कि तिला आमच्या इकडेच कुठे तरी जॉब मिळालेलं होता आणि माझ्या बायकोने तिला आमच्याकडेच रहायला सांगितले होते. त्यामुळे ती आता आमच्याकडेच राहणार होती आणि ते पण कायमची. मी का कोणासठाऊक पण मनोमन खूपच खुश झालो होतो. जणू काही तिला मी ठोकणारच होतो असे मला वाटत होते.

तिचे रुटीन चालू झाले. तिच्याशी मी रोज गप्पा मारत असे. तिला माझे बोलणे आवडत असल्याने ती पण माझ्याशी खूपच जवळीक करून गप्पा मारत असे. मी मात्र तिच्या शरीराला रोखून बघायचा एक पण चान्स सोडत नसे. ती काय करते आणि काय नाही यावर माझी सतत बारीक नजर असे. तिच्या बेडरूम मध्ये पण मी कधी कधी हळूच डोकावून बघत असे.

त्या दिवशी मला रात्री झोप येत नव्हती आणि त्यामुळे मी एकटाच उठलो आणि बाहेर येऊन निवांत गार वाऱ्याला दारू पीत बसलो होतो.मी मनात मोना ला जसे आठवू लागलो तसे माझा सोटा कडक होऊ लागल्याचे मला समजू लागले. माझ्या भावना अनावर झाल्या आणि मी माझ्या पॅन्ट मध्ये हात घातला आणि माझा सोटा हळू हळू करत हलवू लागलो.

बघता बघता त्याचा आकार खूपच मोठा झाला आणि त्यामुळे मी त्याला माझ्या पॅन्ट मधून बाहेर काढला आणि जोरजोरात मागे पुढे करत त्याला हलवू लागलो. खूप वेळ मी हे करत होतो आणि त्याच वेळी मला माझ्या मागे कोणी तरी आल्याचे समजले.मी मागे वळून बघिलते तर मागे मोना होती. तिला बघून मी माझा सोटा झटकन माझ्या पॅन्ट मध्ये घालू लागलो.

पण एव्हाना तिने मी काय करत होतो ते बघितले होते आणि ती माझ्या इथे येऊन बसली आणि मला म्हणाली “अरे काय अरे लग्न झाले आहे ना तुझे? तरीपण तू अजून का मूठ मारत आहेस?”

“तुला तर माहित आहेच सगळे. ती बघ कधीच झोपली आहे आणि हे रोजचा होते. आजच मी फक्त मूठ मारत आहे हाच काय तो फरक.” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “अरे पण तुझ्या या भल्यामोठ्या सोट्याची जागा तुझ्या हातात नाही तर योनीत आहे. त्यात घाल ना तू. असा सोटा असेल तर कोणीपण त्याला अगदी आरामात एन्जॉय करेल.”

“तिला तर ते समजत नाही आणि बाकी कोणाला समजून काही होणार नाही.” मी असे म्हणताच ती माझ्या जवळ आली आणि मला म्हणाली “ते का म्हणून? का नाही बाकीच्याना समजणार?” असे म्हणून तिने माझा सोटा मला काही संजयच्या आतच बाहेर काढला आणि ती त्याला तिच्या हातात घेऊन बसली. खूप दिवसणी माझ्या सोट्याला कोण्या स्त्री चा स्पर्श झाला होता आणि त्यामुळे तो खूपच मोठा होऊ लागला होता.

तरी त्याला तिच्या हाताने वर खाली आणि मागे पुढे करत हलवू लागली. जसे जसे ती त्याला हलवू लागली तसा तसा तो खूपच जास्त कडक झाला. ती मग खाली बसली आणि तिने त्याला तिच्या तोंडात घेतला व ती त्याला चोकू लागलो. ती असे काही त्याला चोकत होती कि तिच्या थुंकीने एक तर तो ओला झाला होता आणि त्यामुळे ती तोंड अगदी सर सर करत आरामात वर खाली होत होते.

तिच्या केसांना मी माझ्या हाताने दाबून माझ्या सोट्यावर तिचे तोंड अधिकाधिक ताकदीने दाबू लागलो होतो. खूप वेळ तिने माझे ओरल केले आणि तिला मग मी बाजूला केले.

तिला मी सोफ्यावर बसवले. तिची निळ्या रंगाची असलेली ती शॉर्ट काढली आणि तिला  मी पूर्ण नग्न केले. तिची योनी खूपच सुंदर आणि सेक्सी होती. तिचे पाय फाकवुन मी माझे तोडणं त्यात घातले आणि तिची योनी मी चाटू लागलो. तिच्या योनिवरून सर सर करत मी माझी जीभ जशी फिरवू लागलो तशी ती कमालीची बेभान झाली आणि ती तिच्या कंबर वर उचलून उचलून मला प्रतिसाद पण देत होती.

तिची योनी चाटत असतानाच मी तिच्या छातीला माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागलो होतो. दाबून दाबून मी तिची छाती खूपच मोठी केली होत.तिची योनी  आता ओलीचिंब झाली आहे हे बघून मी मग बाजूला झालो आणि माझा सोटा मी माझ्या हातात घेतला. त्याला थोडी मी थुंकी लावली आणि हळू हळू करत तिच्या योनीत मी त्याला कोंबू लागलो. तिची योनी खूप घट्ट होती.

तीला मी एकच जोरात हिसडा दिला आणि माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत गेला. तो पूर्ण आत जाताच मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करत तिच्यावर उडू लागलो. काच काच काच काच करत मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो. ठोकत असतानाच मी तिचे छातीचे निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेऊन चोकून काढत होतो. तिचे निप्पल्स खूपच कडक झाले होते.

खूप वेळ तिला मी ठोकले आणि मी माझा सोटा बाहेर काढला. तिने तो लगेच तिच्या तोंडात घेऊन त्याला ती चोकू लागताच त्यातून सर सर करत वीर्याचा फवारा बाहेर आला. तिचे सगळे तोंड माझ्या वीर्याने माखले. तिने ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हापासून मी रोजच तिला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो

त्या दिवशी मी कधी नाही ते मूठ मारत बसलो होतो आणि त्याच वेळी नशीबाने मोना तिथे आली. त्यामुळेच आमचे सूत जमू शकले. ती पण उपाशीच होती आणि तिला पण घरच्या घरी सगळे मिळू लागले असल्याने ती आणि मी दोघे पण खूपच खुश होतो.

You cannot copy content of this page