भाजीने भागवली माझ्या खाजूक योनीची खाज – Marathi hot bhajiwali sex katha

माझे नाव सखू आहे. मी एक भाजीवाली आहे. मी खेडे गावात राहते आणि एक तर मी शहरात एके ठिकाणी बसून भाजी विकते किंवा घरोघरी जाऊन भाजी विकते. माझी भाजी मी विकायला बसल्यापासून अवघ्या एक तासातच विकली जात असे. याचे कारण माझी भाजी खुप चांगली किंवा ताजी असते असे नाही. तर याचे कारण हे होते कि माझ्या छातीला बघून लोक भाजी घेण्यास येत असत.

म्हणजे काय नेमके ते तुम्हाला मी सांगते. मी जेव्हा भाजी विकायला बसत असे तेव्हा मी मुद्दामच माझ्या छातीचा साडीचा पदर थोडा बाजूला करून ठेवत असे आणि त्यामुळे माझ्या भरदार छातीचे दर्शन त्यांना होत असे. माझ्या छातीचे गोळे खूप गोलाकार तर होतेच होते. पण ते कमालीचे भरलेले असल्याने त्यांना बघून कोणी पण मला सोडून दुसरीकडे भाजी घेण्यास जाऊच शकत नव्हते.

कित्येक वेळा तर माझ्या छातीची फट बघून पाच रुपयांची भाजी मी दहा रुपयाला पण विकत असे. असे सगळे माझे चालू होते. पण एक गोष्ट होती. हे करण्या मागे. ती म्हणजे हे केवळ मी माझी भाजी विकण्यासाठी करत होते ते नव्हे. तर माझी खाज भागवणारा कोणी आहे का हे पण मी बघत होते. त्याचे कारण म्हणजे कि मी लग्न झाले तेव्हा खूप छोटी होते तशी आणि माझा नवरा खूपच मोठा होता.

वयातील अंतर तर होतेच पण सोबत होती ती त्याची दारू. आणि त्यामुळे तो माझ्या पासून हळू हळू करत इतका लांब गेला होता कि त्याला आता माझ्यात आणि माझ्या शरीरात अजिबात रस राहिला नव्हता. तो माझ्याकडे ढुंकून पण बघत नव्हता आणि त्याचमुळे माझी खाज भागली जात नव्हती. त्यामुळे मी असे कोणी तरी शोधत होते कि जो माझी इतक्या वर्षाची खाज भागवू शकेल.

माझ्याकडे तसे काही लोक नियमितपणे येत असत आणि त्यातच एक होता राहुल. राहुल साधारण पस्तीस वर्षाचा असेल. त्याचा कसला तरी व्यवसाय होता आणि तो त्याच्या बायको पासून विभक्त राहत असे एकटाच. त्यानेच हे मला सांगितले होते आणि मला समजले होते कि हा लगेच आपल्याला पटू शकतो आणि म्हणून मग मी पण त्याच्याशी जवळीक वाढवू लागले होते.

शेवटी काय आहे तो पण माझ्या सारखा उपाशीच होता आणि त्याला पण माझ्या सारखीच त्याची खाज भागवून घ्यायची गरज होतीच होती आणि त्यामुळेच तर असेल कि तो पण माझ्याशी बोलताना खूपच जवळीक करून बोलत असे. त्याच्यासाठी कधी कधी मी त्याच्या घरी जाऊन भाजी देत असे. त्याचे घरी मोठे होते आणि बाहेर बाग पण होती.

Marathi Zavazavi  भाभी ला जवून सहारा दिला

मी एकदा त्याच्याकडे भाजी घेऊन घरी गेले होते आणि त्यावेळी मी मुद्दाम भाजी देताना माझ्या साडीचा पदर पूर्ण खाली येईल असे वाकले. रोज थोडीशी दिसणारी छाती त्याने पहिल्यांदाच पूर्ण मोकळी झालेली बघितली. तो वेडा झाला आणि तो माझ्या छातीकडे रोखून एकसारखे बघू लागला. त्याच्या नजरेत झालेला बदल मी लगेचच टीपला होता.

त्याला मी भाजीची एक पेंड उचलून दिली आणि ती घेताना त्याने ती अशी काहि घेतली कि त्याने माझ्या हातावरून त्याचा हात पूर्णपणे फिरवला व माझ्या हाताच्या पंज्याला धरूनच तो ती भाजी बघू लागला. तो आता माझ्या पट्ट्यात आला आहे मी ओळखले. पण तोच त्याच्याकडे कोणी तरी आले आणि मग मला तिथून बाहेर पडावे लागले.

दुसऱ्या दिवशी तो माझ्याकडे आला आणि मला म्हणाला “सखू अग तुला माहित आहे ना माझ्या घरात एक बाग आहे. तिथे काही भाजी लावावी म्हणतोय मी. तू जरा ते काम केले तर बरे पडेल. तुला पण त्यातील काही भाजी मी देईन विकण्यासाठी”

असे म्हणताच मी लगेच तयार झाले आणि दुसऱ्या दिवशी मी त्याच्या घरी गेले देखील. मी त्या दिवशी मुद्दामच माझ्या आवडीची निळ्या रंगाची साडी घातली होती. कारण ती साडी अशी होती कि त्यातून माझ्या फिगर चे पुरेपूर दर्शन होत असे.माझ्या खोलगट बेंबीला ती साडी काही झाकून ठेवू शकत नसे आणि त्यामुळे ती खोलगट बेंबी समोरच्याला घायाळ करत असेच असे.

मी तिथे गेल्यावर माझ्या अपेक्षेप्रमाणेच तो माझ्याकडे रोखून बघू लागला. त्याने त्याच्या घराचे गेट बंद केले आणि तो मला घेऊन बागेत गेला. तिथे मी आणि तो दोघेच होतो. त्याने मला काय आहे ते दाखवले आणि ते बघण्यासाठी व करण्यासाठी म्हणून मी खाली बसले. मी खाली बसताच माझ्या छातीचा पदर आपोआपच बाजूला झाला आणि नेहमी प्रमाणे तिने तिचे काम चोख केले होते.

त्याला मी काही तरी सांगू लागले आणि त्याला ते समजेना ते बघून मी त्याला म्हणाले “इथे येऊन बघा ना जवळ”. असे म्हणताच तो माझ्या जवळ आला आणि तो इतका जवळ येऊन बसला कि तो मला पूर्णपणे टेकूनच बसला होता.

पृष्ठे: 1 2