भाजीने भागवली माझ्या खाजूक योनीची खाज – Marathi hot bhajiwali sex katha

माझे नाव सखू आहे. मी एक भाजीवाली आहे. मी खेडे गावात राहते आणि एक तर मी शहरात एके ठिकाणी बसून भाजी विकते किंवा घरोघरी जाऊन भाजी विकते. माझी भाजी मी विकायला बसल्यापासून अवघ्या एक तासातच विकली जात असे. याचे कारण माझी भाजी खुप चांगली किंवा ताजी असते असे नाही. तर याचे कारण हे होते कि माझ्या छातीला बघून लोक भाजी घेण्यास येत असत.

म्हणजे काय नेमके ते तुम्हाला मी सांगते. मी जेव्हा भाजी विकायला बसत असे तेव्हा मी मुद्दामच माझ्या छातीचा साडीचा पदर थोडा बाजूला करून ठेवत असे आणि त्यामुळे माझ्या भरदार छातीचे दर्शन त्यांना होत असे. माझ्या छातीचे गोळे खूप गोलाकार तर होतेच होते. पण ते कमालीचे भरलेले असल्याने त्यांना बघून कोणी पण मला सोडून दुसरीकडे भाजी घेण्यास जाऊच शकत नव्हते.

कित्येक वेळा तर माझ्या छातीची फट बघून पाच रुपयांची भाजी मी दहा रुपयाला पण विकत असे. असे सगळे माझे चालू होते. पण एक गोष्ट होती. हे करण्या मागे. ती म्हणजे हे केवळ मी माझी भाजी विकण्यासाठी करत होते ते नव्हे. तर माझी खाज भागवणारा कोणी आहे का हे पण मी बघत होते. त्याचे कारण म्हणजे कि मी लग्न झाले तेव्हा खूप छोटी होते तशी आणि माझा नवरा खूपच मोठा होता.

वयातील अंतर तर होतेच पण सोबत होती ती त्याची दारू. आणि त्यामुळे तो माझ्या पासून हळू हळू करत इतका लांब गेला होता कि त्याला आता माझ्यात आणि माझ्या शरीरात अजिबात रस राहिला नव्हता. तो माझ्याकडे ढुंकून पण बघत नव्हता आणि त्याचमुळे माझी खाज भागली जात नव्हती. त्यामुळे मी असे कोणी तरी शोधत होते कि जो माझी इतक्या वर्षाची खाज भागवू शकेल.

माझ्याकडे तसे काही लोक नियमितपणे येत असत आणि त्यातच एक होता राहुल. राहुल साधारण पस्तीस वर्षाचा असेल. त्याचा कसला तरी व्यवसाय होता आणि तो त्याच्या बायको पासून विभक्त राहत असे एकटाच. त्यानेच हे मला सांगितले होते आणि मला समजले होते कि हा लगेच आपल्याला पटू शकतो आणि म्हणून मग मी पण त्याच्याशी जवळीक वाढवू लागले होते.

शेवटी काय आहे तो पण माझ्या सारखा उपाशीच होता आणि त्याला पण माझ्या सारखीच त्याची खाज भागवून घ्यायची गरज होतीच होती आणि त्यामुळेच तर असेल कि तो पण माझ्याशी बोलताना खूपच जवळीक करून बोलत असे. त्याच्यासाठी कधी कधी मी त्याच्या घरी जाऊन भाजी देत असे. त्याचे घरी मोठे होते आणि बाहेर बाग पण होती.

मी एकदा त्याच्याकडे भाजी घेऊन घरी गेले होते आणि त्यावेळी मी मुद्दाम भाजी देताना माझ्या साडीचा पदर पूर्ण खाली येईल असे वाकले. रोज थोडीशी दिसणारी छाती त्याने पहिल्यांदाच पूर्ण मोकळी झालेली बघितली. तो वेडा झाला आणि तो माझ्या छातीकडे रोखून एकसारखे बघू लागला. त्याच्या नजरेत झालेला बदल मी लगेचच टीपला होता.

त्याला मी भाजीची एक पेंड उचलून दिली आणि ती घेताना त्याने ती अशी काहि घेतली कि त्याने माझ्या हातावरून त्याचा हात पूर्णपणे फिरवला व माझ्या हाताच्या पंज्याला धरूनच तो ती भाजी बघू लागला. तो आता माझ्या पट्ट्यात आला आहे मी ओळखले. पण तोच त्याच्याकडे कोणी तरी आले आणि मग मला तिथून बाहेर पडावे लागले.

दुसऱ्या दिवशी तो माझ्याकडे आला आणि मला म्हणाला “सखू अग तुला माहित आहे ना माझ्या घरात एक बाग आहे. तिथे काही भाजी लावावी म्हणतोय मी. तू जरा ते काम केले तर बरे पडेल. तुला पण त्यातील काही भाजी मी देईन विकण्यासाठी”

असे म्हणताच मी लगेच तयार झाले आणि दुसऱ्या दिवशी मी त्याच्या घरी गेले देखील. मी त्या दिवशी मुद्दामच माझ्या आवडीची निळ्या रंगाची साडी घातली होती. कारण ती साडी अशी होती कि त्यातून माझ्या फिगर चे पुरेपूर दर्शन होत असे.माझ्या खोलगट बेंबीला ती साडी काही झाकून ठेवू शकत नसे आणि त्यामुळे ती खोलगट बेंबी समोरच्याला घायाळ करत असेच असे.

मी तिथे गेल्यावर माझ्या अपेक्षेप्रमाणेच तो माझ्याकडे रोखून बघू लागला. त्याने त्याच्या घराचे गेट बंद केले आणि तो मला घेऊन बागेत गेला. तिथे मी आणि तो दोघेच होतो. त्याने मला काय आहे ते दाखवले आणि ते बघण्यासाठी व करण्यासाठी म्हणून मी खाली बसले. मी खाली बसताच माझ्या छातीचा पदर आपोआपच बाजूला झाला आणि नेहमी प्रमाणे तिने तिचे काम चोख केले होते.

त्याला मी काही तरी सांगू लागले आणि त्याला ते समजेना ते बघून मी त्याला म्हणाले “इथे येऊन बघा ना जवळ”. असे म्हणताच तो माझ्या जवळ आला आणि तो इतका जवळ येऊन बसला कि तो मला पूर्णपणे टेकूनच बसला होता.

मी त्याला सांगत होते आणि तो माझ्या बोलण्याकडे लक्ष न देता माझ्या छातीकडे लक्ष देत होता. त्याला साधे ते फावडे कसे वापरतात ते पण माहित नव्हते. म्हणून मी त्याला ते कसे वापरतात ते सांगू लागले. त्याला ते नीट समजावे म्हणून मी त्याला म्हणाले “तुम्ही जर मला मागून धरले तर तुम्हाला नीट समजेल बघा”

त्याला माझे आमंत्रण समजले आणि तो माझ्या मागे लगेचच आला. मी फावडे धरले होते ते त्याने पण पकडण्यासाठी म्हणून त्याने त्याचा हात पुढे केला आणि माझ्या सम्पूर्ण हातावरून त्याने त्याचा हात फिरवत फिरवत ते फावडे पकडले. त्याचा सोटा माझ्या गांडीवर येऊन थांबला होता आणि त्यामुळे मी गरम झाले होते.

मी पुढे वाकले आणि त्याच वेळी मला त्याचा सोटा किती कडक झाला आहे याची जाणीव झाली. त्याचा सोटा खूपच मोठा झाला होता. मी आणि तो मिळून काम करु लागलो होतो. पण अवघ्या थोड्याच वेळात तो उभा राहिला. मी पुढे झुकून काम करतच होते. त्याने त्याचा हात मागे घेतला आणि सरळ माझ्या कमरेवर ठेवला.

माझ्या वाकलेल्या पोजिशन मुळे त्याला त्याच्या सोट्याला माझ्या गांडीवर रगडण्यासाठी अगदी योग्य पोजिशन मिळाली होती आणि तो तेच करत होता. मी मुद्दाम उभी झाले नाही आणि तो त्याचा सोटा माझ्या गांडीवर रगडु लागला. आम्ही दोघे पण आता त्यात रमू लागलो होतो. त्याने सरळ माझ्या छातीला त्याच्या हाताने पकडले आणि तो माझी छाती जोरजोरात दाबू लागला.

मला त्याने मग सरळ केले आणि तो मला घेऊन त्याच्या घरी आत गेला. आत जाताच त्याने मला त्याच्या मिठीत ओढेल आणि तो माझ्या तोंडात तोंड घालून माझे स्मुचींग करू लागला. त्याचे ते ओठ माझ्या नाजूक ओठांना खाऊन टाकत होते आणि त्याच वेळी तो माझ्या संपूर्ण शरीरावरुन त्याचा हात फिरवत होता. मी पण काही कमी गरम झाले नव्हते.

मी तर कधीच त्याचा सोटा माझ्या हातात पकडून त्याला हलवायला चालू केले होते आणि त्यामुळे तर तो अधिकच गरम होत होता. मी त्याच्या पॅन्ट च्या चेन मधून माझा हात आत घातला आणि त्याचा सोटा मी जोरजोरात हलवू लागले.

त्याने माझ्या ब्लाउज मध्ये त्याचे हात घालून माझ्या त्या दोन कबुतरांना त्याच्या हाताने जोरात दाबत दाबत मोकळे केले व तो त्यांना त्याच्या तोंडात घेऊन चोकू लागला होता. माझे निप्पल्स कमालीचे कडक झाले आणि तो त्यावर तुटून पडला होता.

आम्ही एकमेकांचे कपडे झटकन काढले व आम्ही दोघे पण पूर्ण नग्न झालो. मी लगेच खाली बसले आणि त्याचा सोटा मी माझ्या चेहऱ्यावरून फिरवून घेऊ लागले. त्याचा तो भलामोठा सोटा जसा जसा माझ्या चेहऱ्यावरून फिरू लागला तसे तसे माझी योनी फुगीर होत असल्याचे माझ्या लक्षात आले. मी त्या सोट्याला माझ्या तोंडात घेऊन चोकू लागले.

खूप वर्षाचा माझा उपवास आज सुटला होता आणि त्यामुळे मी वेड्या सारखे त्याच्यावर तुटून पडले होते. तो भलामोठा सोटा मी एकसारखे माझे तोंड मागे पुढे करून चोक चोक चोकून काढू लागले होते. माझ्या अतिशय सफाईदारपणेच्या चोकण्याने तो पण कमालीचा बेभान झाला होता आणि तो माझे तोंड त्याच्या सोट्यावर अधिकाधीक ताकदीने दाबून मला ओरल करून घेत होता.

खूप वेळ ओरल करून झाले आणि मग त्याने मला बाजूला केले. मला खाली पाठीवर त्याने झोपवताच मी माझे दोन्ही पाय बाजूला केले. माझ्या फाकलेल्या पायातून दिसणाऱ्या उभ्या योनीत त्याने त्याचा सोटा कचकन कोंबला आणि अजिबात वेळ न घालवता तो त्याची कंबर एकसारखी मागे पुढे करत होता काच काच काच काच करत तो वेड्या सारखा माझ्या योनीला ठोकून काढत होता.

प्रचंड घामेघून होऊन देखील ना तो थांबत होता ना मी त्याला थांबवत होते. आम्ही कमालीचे बेभान होऊन त्याचा आस्वाद घेत होतो. खूप वेळ त्याने मला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि अखेरीस त्याने त्याचे सगळे वीर्य माझ्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. त्या नंतर मात्र मी भाजी विकायचीच बंद केली. तोच माझा सगळं खर्च करू लागला होता आणि आम्ही दोघे एकमेकांचा उपभोग पण घेऊ लागलो होतो.

You cannot copy content of this page