मादक वहिनीला ठोकले अंघोळ करत – Marathi hot vahini chudai katha

मी लग्न होऊन नुकतीच त्या घरी गेले होते. लग्न केल्यावर प्रत्येक मुलीच्या काही अपेक्षा असतात तश्या त्या माझ्यापण होत्या. मी पण त्याला त्याचे रूप बघूनच पसंद केले होते. तो खूप देखणा होता दिसायला. सहा फूट उंची होती त्याची. पिळदार स्नायू आणि समोरच्याला बघताच आपलेसे करायचा त्याचा गुण यावर भाळूनच मी त्याला होकार दिला होता. पण नंतर जे काही झाले ते सगळे वेगळेच होते.

माझे नाव सुनीता आहे. मी आज चाळीस वर्षाची आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी घरच्या घरीच उपभोग घेऊ शकले आणि आज पण मी घेत आहे.

मी कॉलेज ला असताना खूपच मॉडर्न होते. माझ्या मागे तर मुलांची लाईनच लागलेली असत. माझी साडे पाच फूट उंची, माझी गोलाकार छाती माझी कमनीय फिगर आणि माझी गोलाकार गांड हे सगळे बघून प्रत्येक मुलाला असे वाटत ते कि माझ्याशी एकदा ना एकदा तरी संभोग करावाच. असे वाटणे पण अर्थात  साहजिकच आहे ना. कारण ते सगळे नैसर्गिक असेच आहे. त्या वयात तसे वाटणे हे नॉर्मल आहे.

माझे लग्न राकेश बरोबर झाले. त्याला एक भाऊ होता मोठा आणि त्याचे पण लग्न झाले होते. त्याचे नाव सुनील होते. दोघे पण दिसायला खूप देखणे होते आणि त्यांना बघून एखाद्या मुलीला दोघांसोबत पण संभोग करावा वाटणे साहजिक होते. त्याच्या बायकोचे नाव मोना होते. ती तर खूपच मॉडर्न होती. मुळयात ती मोठ्या घरातील असल्याने तिचे राहणीमान तसेच होते. ती माझी वहिनी होते.

तिच्याकडे बघितले कि तिच्या उंची राहणीमानाचा अंदाज अगदी लगेचच येत असे. तिचे ड्रेस असे काही फिटिंग चे असत कि त्यातून तिच्या बॉडी चे पुरेपूर प्रदर्शन होत असे. तिची छाती इतकी गोलाकार कशी काय असू शकते हा मला पहिल्यांदा तिला बघून पडलेला प्रश्न होता. तिची फिगर ३६-२४-३६ अशीच होती आणि तिला बघून कोणाला पण तिच्या सोबत झोपावे वाटणे साहजिक होते.

यात एक गोष्ट अशी झाली कि माझे लग्न झाले आणि माझा नवरा व त्याचा भाऊ दोघे पण कामासाठी म्हणून परदेशी गेले. आधी आम्हाला सांगण्यात आले होते कि ते एक महिन्यात परत येणार म्हणून. पण त्या नंतर पण ते काही केल्या परत येईनात. त्यांचे तिकडे काम खूप वाढले होते आणि त्यांना लगेच येत येणे शक्य नव्हते. पण मग ते आम्हाला पण तिकडे नेत नव्हते. त्यामुळे मी तर खूपच नाराज आले होते.

माझा हा प्रॉब्लेम मोना बरोबर समजू शकत होती आणि त्यामुळे ती मला खूप चांगला सपोर्ट करत होती. जेव्हा जेव्हा मी असे नाराज होत असे तेव्हा तेव्हा मला जवळ घेत असे आणि माझ्या हातात हात घेऊन मला समजावत असे. समजावणे वगैरे ठीक आहे पण माझा हात हातात घेण्याचे कारण काय हे मला समजत नव्हते.

पण जेव्हा जेव्हा ती माझा हात तिच्या हातात घेत असे तेव्हा तेव्हा मला माझ्या भावना तीव्र होत असल्याचे जाणवत होते. असे आधी कधीच झाले नव्हते. पण असे का होत आहे ते मला शोधत बसण्यात फार रस नव्हता. कदाचित खूप वर्षे माझ्या शरीराला कोणाचा स्पर्श झाला नसल्याने मला तिचा स्पर्श आवडू लागला असेल असे मला वाटले.

त्या दिवशी मी अंघोळ करत होते आणि माझा टॉवेल नेमका मी बाहेर विसरले होते. मी तिला हाक मारली आणि तिला मला टॉवेल देण्यासाठी म्हणून सांगितले. ती माझ्या रूम मध्ये आली आणि तिने कपाटातून माझा टॉवेल घेतला आणि तो मला देण्यासाठी म्हणून बाथरूम मध्ये आली. मी पूर्ण नग्न होते. माझी फिगर बघून ती मला म्हणाली “तुझी फिगर किती मस्त आहे ग. अशी मादक मुलगी उपभगोयला मिळेल त्याची मजा कशी असेल ना.”

असे म्हणून तिने माझ्या छातीवरून तिचा हात फिरवला आणि ती निघून जाताना मला म्हणाली “तुझ्या पाठीला थोडी घाण लागली आहे. तू म्हणत असशील तर मी साबण लावून देऊ का तुझ्या पाठीला?”

तिचे ते मादक बोलणे, तिचा हाताचा तो कमालीचा मुलायम स्पर्श, तिचे ते माझ्या नजरेत नजर घालून बघायची पद्धत आणि ते सगळे करत असताना तिचा साडीचा खाली झालेला पदर आणि त्यातून डोकावून दिसत असलेले तिचे ते भरदार उरोज बघून मी स्वतःला रोखू शकलो नाही. मी तिला होकार दिला आणि ती मग तशीच लगेच पुढे आली

“माझी साडी ओली होईल. मी पण माझी साडी काढते.” असे म्हणून तिने तिची साडी हळू हळू करत काढून टाकली आणि ती पण माझ्या सारखी पूर्ण नग्न झाली. तिचा तो कमालीचा मादक देह बघून माझी योनी फुगीर झाली.

ती माझ्या मागे गेली आणि हळू हळू करत तिने तिच्या हातातील साबण माझ्या पाठीवरून फिरवण्यास सुरुवात केली. तिचा तो मुलायम हात माझ्य पाठीला लागताच मी वेडी झाले आणि तिचा हात मी माझ्या हातात घेतला आणि सरळ माझ्या छातीवर ठेवला. तिला पण तेच पाहिजे होते आणि त्यामुळे ती माझ्या छातीला जोरजोरात तिच्या हाताने दाबू लागली होती.

ती माझ्या मागे असल्याने तिची छाती माझ्या पाठीला लागली होती आणि तिचे हात एकसारखे माझ्या छातीला दाबत होते. खूप वेळ तिने माझी छाती दाबून दाबून खूप मोठी केली होती. मी त्याचवेळी शॉवर चालू केला आणि आम्ही दोघे पण त्या शॉवर च्या खाली उभे राहिलो. ती माझ्याकडे आली आणि तिने मला तिच्या जवळ घेतले. मी तिच्या जवळ जाताच तिने माझ्या तोंडात तिचे तोंड दिले.

माझ्या तोंडात तिचे तोंड येताच मी पण तिला माझ्या जवळ ओढले आणि तिच्यावर मी चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला.ती पण माझ्या सारखीच उपाशी होती आणि म्हणूनच तर तिने असा हा एक अफलातून मार्ग शोधून काढला होता. तिचे ओठ मी माझ्या तोंडात घेऊन एकसारखे चोकत होते आणि त्यामुळे तिचे आणि माझे दोघींचे पण ओठ खूपच लाल झाले होते.

तिच्या छातीवरून मी माझा हात जसे फिरवू लागले तसे तिच्या छातीचा आकार खूपच वाढू लागला होता. तिची छाती खरेच खुप गोलाकार होती. आजवर मी तिला फक्त बाहेरून बघत होते आणि आज मला ती प्रत्यक्ष उपभोगता येत होती. पाणी वरून पडत असल्याने आम्ही दोघी पण पूर्ण ओले झालो होतो. दोघीचे पण केस आम्ही मागे चापून घेतले होते.

तिला मी भिंतीला लावून उभे केले आणि तिच्या छातीला मी माझ्या तोंडात घेतले. तिचे ते निप्पल्स खूपच सॉफ्ट होते आणि त्यामुळे मी जसे त्यांना माझ्या तोंडात घेऊन चोखायला चालू केले तसे त्याचा आकार खूपच जास्त वाढू लागला होता. खूप वेळ मी तिची छाती चोकून काढली आणि मग मी बाजूला झाले.मी बाजूला होताच तिने मला तिच्या जागी उभे केले आणि ती खाली बसली.

तिने खाली बसून माझा एक पाय वर केला आणि तिने तिचे तोंड माझ्या जांघेत घातले. माझ्या जांघेत तिचे तोंड घालून ती त्याला जोरजोरात घुसळू लागली. तिची जीभ तिने काढली आणि सर सर करत ती माझ्या मांडीवरून फिरवत फिरवत माझ्या जांघेत नेली आणि तशीच पुढे ते माझ्या योनीवर गेली. माझ्या योनीला तिने तिच्या जिभेने असे काही चाटून काढले कि आधीच पाण्याने ओली झालेली माझी योनी तिच्या त्या कमालीच्या सेक्सी चाटण्याने अधिकच ओलीचिंब झाली.

खूप वेळ तिने माझी योनी चाटून झाल्यावर ती बाजूला झाली. मी तिला भिंतीकडे तोंड करून उभे केले आणि मग मी खाली बसले. तिच्या त्या गोलाकार गोऱ्यापान गांडीला बघून मी लाळ टपकावू लागले. तिच्या गांडीवर मी माझे तोंड ठेवून मी ते इकडे तिकडे करून तिला गरम करू लागलो. तिच्या त्या गांडीच्या कापाना माझ्या हाताने बाजूलों केले आणि माझी जीभ मी तिच्या गांडीच्या भोकावरून फिरवू लागले.

सर सर करत माझी जीभ मी गोलाकार फिरवत होते तसे तिचे ते भोक ओलेचिंब झाले. ती तिची गांड मागे करून मला अधीकाधीक माझी जीभ आत घालण्यासाठी उद्युक्त करत होती.खूप वेळ तिची गांड मी खाल्ली आणि मग मी बाजूला झाले.

तिने मला वर केले आणि पुंहड एकदा माझ्या तोंडात तिचे तोंड देऊन ती माझे चुंबन घेऊ लागली. माझा हात आता तिच्या योनीवर आणि तिचा माझ्या योनीवर होता. आम्ही एकमेकींच्या योनीत आमची बोटे घातली आणि जोरजोरात ती मागे पुढे करून आमचे फिंगरिंग करू लागलो होतो. आह आह आह आह करत आमचा आवाज आपोआपच येत होतो आणि ते आम्ही खूप एन्जॉय करत होतो.

खुप वेळ आम्ही असे केले आणि शेवटी आमचे वीर्य आमच्या योनीतुन बाहेर आले. ते सगळे वीर्य आम्ही मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघी शांत झालो. मोना ने आमच्या संभोगासाठी एक अफलातून मार्ग शोधला होता आणि मला पण तो खूपच आवडला होता. तेव्हा पासून आम्ही नियमितपणे एकमेकांचा उपभोग घेऊ लागलो होतो

You cannot copy content of this page