पतंग उडवत उडालो मादक प्रियाच्या गांडीवर

मी नेहमीच सगळ्या खेळात पुढे राहिलो आहे. मग ते मैदानातील असोत किंवा घर बसल्याचे खेळ असोत. सगळेच खेळ हे चांगले असले तरी एक सांगू का. जे खेळ बाहेर खेळण्यात मजा आहे ना ती बाकी कशातच नाही. म्हणून तर मी जास्तीत जास्त वेळ बाहेर घालवत असे.

जसे मोठे होत जातात माणसे तसे त्यांचे हे खेळ बंद होतात. विशेषतः गल्लीत खेळले जाणारे पारंपरिक खेळ जसे कि लपंडाव, हुतूतू, सूर पारंब्या, भोवरा, पतंग आणि असे बरेचसे. पण यात जी मजा आहे ती कशातच नाही. बाकी सगळे खेळ तुम्ही खेळू शकणार नाही एक वेळ पण एक खेळ मात्र तुम्ही अगदी आरामात खेळू शकता आणि तो म्हणजे पतंग. तो उडवायला तुम्हाला काही मैदानात जावे लागत नाही कि काही नाही.

मी त्याचमुळे तर कॉलेज ला असताना पतंग नेहमीच उडवत आलो होतो. आमच्या वेळी हे इंटरनेट वगैरे असे काही नसल्याने घरी बसून गेम खेळणे वगैरे असे काही आमच्याकडे नव्हते. म्हणून मी कॉलेज ला असून पण पतंग उडवत असे. त्यातच पतंगाची काटाकाटी झाली कि तो काटलेला पतंग पकडण्यासाठी आम्ही सगळे असे काही धावत असू कि काही विचारू नका. तो दोन पाच रुपयांचा पतंग पण तेव्हा खूप सुख देत असे.

असेच एकदा माझ्याकडे काही काम नसल्याने मी निवांत घराच्या बाहेर बसलो होतो. दुपारची वेळ होती आणि त्यामुळे रस्त्यावर वर्दळ खूपच कमी होती. मी सहज म्हणून वर बघितले तर एक पतंग कापून येत असल्याचे मला दिसले. मी तो पकडण्याचे ठरवले आणि त्याच्या मागे गेलो. माझ्या नशिबाने त्या दिवशी बाकी कोणीच मुले नव्हती आणि त्यामुळे मी अगदि आरामात तो पतंग पकडू शकणार होतो.

तो पतंग हळू हळू करत आमच्याच येथील एकाच्या घरावर जाऊन पडला आणि ते घर होते प्रिया चे. प्रिया आमच्या कॉलनीतील एक सेक्स बॉम्ब होती. साधारण पस्तीस वय असेल तिचे. ती घरीच असायची. पण कधी जास्त बाहेर येत नसे. नवरा होता मोठ्या कंपनीत कामाला आणि हि आपली निवांत त्याचे पैसे उडवत घरी बसून राहायची.

पण तिची फिगर आणि तिची छाती व गांड अशी कशी अफलातून होती कि ती संबंध कॉलोनी मध्ये चर्चेचा विषय होती. तिची एक झलक बघायला आम्ही सगळेच आसुसलेलो असायचो. नेमका तिच्याच घरावर पतंग पडला होता. मी तिथे हळूच गेलो आणि तिच्या मागे असलेल्या जिन्यातून टेरेस वर गेलो. मी तो पतंग घेतला आणि खाली येताना माझी नजर सहज म्हणून आत गेली असता आत जे दिसले मला ते बघून मी आवाकाच झालो.

आत प्रिया नुकतीच अंघोळ करू आलेली मला दिसत होती. कारण तिने तिच्या अंगावर फक्त टॉवेल गुंडाळला होता. त्या टॉवेल मधून तिचे ते बाहेर डोकावणारे उत्तान उरोज खुपच मोठे आणि पुढे आलेले होते. तिच्या त्या गोऱ्या गच्च मांड्या बघून माझा सोटा इकडे वळवळ करू लागला होता. तिला मी तसेच लपून त्या खिडकीतून बघू लागलो.

तिने मग तो टॉवेल काढला आणि ती पूर्ण नग्न झाली. ते बघून तर मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते. तिच्या त्या मादक मदमस्त देहाला मी कसे खाऊ असे मला झाले होते.तिच्या त्या योनीवर असेलल्या कमालीच्या उजळ रंगाला बघून मला माझी जीभ तिच्यावरून कधी एकदा फिरवतो असे होऊन बसले होते.माझा सोटा खूपच जास्त कडक झाला होता.

खूप वेळ तिला मी बघतिले आणि तिथून निघून गेलो. त्या दिवशी मला काही केल्या माझ्या कामात लक्षत लागेना झाले होते. मला सतत ती आणि तिची ती कमनीय देहयष्टी दिसत होती. मी मग एक आयडिया केली. दुसऱ्या दिवशी त्याच वेळी मी तिच्या इथे मुद्दामच गेलो. त्या दिवशी मी पुन्हा एकदा मी आत डोकावून बघू लागलो आणि मला पुन्हा तेच दृश्य आत दिसले. तिला पुन्हा एकदा मी नग्न पहिले आणि तिथून बाहेर पडलो.

मला समजले होते कि ती त्याच वेळी रोज अंघोळ करते ते. मी त्यामुळे रोजच त्या वेळी तिथे जाऊ लागलो होतो. हे सगळे एकदा नीट चालू होते आणि एकदा माझा पाय तिथे असलेल्या एका पिशवीवर पडला आणि माझा आवाज तिला गेला. ती म्हणाली “कोण आहे रे तिकडे?”

“मी मी आहे. राकेश. पतंग पडला होता तो घायला आलो होतो.” तिने माझ्याकडे खिडकीतूनच डोकावून पहिले. ती तेव्हा देखील फक्त टॉवेल वरच होती. पण मला बघून ती अजिबात बावरली नाही. ती माझ्याकडे बघून हसून आत निघून गेली आणि मी पण तिथून गेलो. ती मला काही बोलली नाही हे पाहून मग मी पुन्हा दुसऱ्या दिवशी थोडे धाडस करायचे ठरवले आणि त्याच वेळी तिच्या इथे मी गेलो. ती पुन्हा त्याच अवतारात होती.

मी तिथे वाकून बघणार तोच तिने माझ्याकडे एक कटाक्ष टाकला आणि मला ती म्हणाली “आज पण पतंग आला आहे का?” असे म्हणून तिने मला लगेच आत येण्यास सांगितले. मी आत जाताच ती मला म्हणाली “काय रे गेले एक आठवडा तू रोज येत आहेस ते काही पतंग नेण्यासाठी नाही.मला माहित आहे कि तू इथे येऊन काय बघतो ते.” म्हणजे तिला मी जे सगळे करत होतो ते माहित होते तर.

असे म्हणत ती माझ्या जवळ आली आणि मला म्हणाली “तुला पतंग उडवण्यात रस आहे कि कधी स्वतः पण उडायचे आहे?” असे म्हणून तिने तिचा हात सरळ माझ्या सोटयावर ठेवला आणि ती त्याला हळू हळू करत खाली वर चोळू लागली. तिच्या स्पर्शाने माझा सोटा खूपच जास्त कडक झाला. ती एकसारखे माझा सोटा चोळत असतानाच मी तिला माझ्या जवळ ओढले आणि तिच्या तोंडात माझे तोंड दिले.

तिच्यावर मी चुंबनांचा वर्षाव सूरु केला आणि तिला मी चोकून चोकून लाल केले. तिचा टॉवेल काढून टाकायला मला फार वेळ लागला नाही. मी एकच हळुवारपणे माझ्या हाताने तिच्या टॉवेल ची गाठ सोडली आणि तिचा टॉवेल एका क्षणात निघून पडला. ती पूर्ण नग्न झाली. गेले आठवडाभर जो सेक्सी देह मी लांबून बघत होतो तो मी आज समोरून बघत होतो. त्याला स्पर्श करत होतो आणि त्याला आता उपभोगणार होतो.

तिला मी खाली झोपवले आणि तिच्या छातीला मी माझ्या हाताने प्रचंड ताकदीने जोरजोरात दाबू लागलो. माझ्या तोंडात तिचे निप्पल्स मी लगेच घेतले आणि त्यांना चोकून चोकून मी खुपच जास्त पुढे आणले होते. तिला मी तसेच झोपवून तिच्या मांड्यांमध्ये मी गेलो. तिच्या मांड्या इतक्या लुसलुशीत होत्या कि काही विचारू नका. नुकतेच वॅक्स केले असल्याने त्या खूपच मऊ आणि मुलायम दिसत होत्या.

त्यावरून मी माझी जीभ हळू हळू करत फिरवू लागलो. मध्ये मध्ये त्यांचे चुंबन घेत होतो आणि त्याच वेळी माझ्या हाताने तिच्या योनीला चोळत होतो. चोळून चोळून मी तिच्या योनीला खुपच जास्त गरम केले होते. तिच्या पायांना मी अजून थोडे बाजूला केले आणि माझी जीभ मी तिच्या योनीवर ठेवली आणि ती सर सर करत फिरवू लागलो.

तिच्या योनीत माझी जीभ घालताच तिचा तो आत असलेला दाणा माझ्या जिभेला लागला आणि मी माझे तोंड एकसारखे मागे पुढे करून त्याला चाटून काढले. तिची योनी खूपच फुगरी आणि ओलीचिंब झाली होती. ती कमालीची बेभान झालेली होती.

तीला कधी एकदा माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबून घेते असे झाले होते. त्यामुळे मग मी बाजूला झालो आणि माझा सोटा मी माझ्या हातात घेतला आणि हळू हळू करत तिच्या योनीत कोंबला. पूर्ण सोटा आत जाताच मात्र मी मग अजिबात वेळ घालवला नाही. माझी कंबर मी प्रचंड वेगाने जोरजोरात मागे पुढे करू लागलो आणि तिला ठोकू लागलो.

तिची योनी माझ्या हिसड्यानी अशी काही मोठी होत होती कि त्यामुळे तिला खूपच जास्त आनंद मिळत होता. आह आह आह आह आह करत ती तिची कंबर खालून वर उचलत होती आणि मला जमेल तसा प्रतिसाद देत होती. प्रचंड वेगाने मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग शेवटी माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो.

त्या नंतर मी तिला रोजच तिच्या घरी जाऊन ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो. त्या दिवशी अचानकपणे तिच्या टेरेस वर पतंग पकडायला गेलो आणि त्यामुळे मला ती तशी दिसली होती. पुढे असे काही होईल याचा विचार मी कधीच केला नव्हता. मला तिच्या सारखा आयटम ठोकायला मिळू लागला होता आणि तिला पण माझ्या सारखा तरुण मुलगा उपभोगायला मिळू लागला होता आणि त्यामुळे आम्ही दोघे पण खूप खुश होतो.

You cannot copy content of this page