टेलरने उपभोगले माझे मदमस्त शरीर – Marathi Hot Tailor Sambhog Katha

Marathi Hot Tailor Sambhog Katha मित्रानो नमस्कार. माझे नाव रीना आहे. मी आज चाळीस वर्षाची आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी एका अश्या स्त्री ला उपभोगु शकले  कि याचा विचार मी कधीच केला नव्हता. तुम्ही म्हणाल कि मी एक स्त्री असून पण एका स्त्री ला कसे काय उपभोगले आणि याचा अर्थ असा आहे का कि मी एक लेस्बियन आहे.

तर याचे उत्तर असे आहे कि ना मला मुली आवडत असत ना मी एक लेस्बियन होते. पण त्या दिवशी जे झाले ते अनावधानाने झाले म्हणा कींवा आणि काही. पण तेव्हा जे झाले ते नक्कीच मला सुखावणारे होते आणि त्याचा जो आनंद मी त्या दिवशी घेतला तो आज पण त्याचा तसाच घेत आहे.

मी तेव्हा कॉलेज ला होते. दिसायला चांगली असल्याने मला नटण्या मुरडण्याची खूपच हौस होती. जी मुलगी जिची उंची साडे पाच फूट आहे, जिचे ओठ कामलीचे नाजूक आहेत, जिचा वर्ण गोरा गोरा पान आहे, जिचे नाक सरळ आहे, जिचे डोळे घारे आहेत, जिची छाती म्हणजे कमालीची मादक आणि गोलाकार आहेत, जिची गाडन बघून जर येणारे जाणारे वळून बघत असतील आणि जिची फिगर ३६-२४-३६ अशी असेल तर मला सांगा अश्या माझ्या सारख्या मुलीला नटणे का आवडणार नाही.

मी माझे सगळे ड्रेस हे नीट फिटिंग असलेलेच घेत असे. मला असे ड्रेस आवडत कि ज्यातून माझ्या शरीराचे प्रद्रशन अगदी नीट होत असे. त्यामुळे मी कपड्यांच्या बाबतीत खूपच सिलेक्टिव्ह होते. पण हल्ली मला पाहिजे तसे फिटिंग काही रेडिमेड कपड्याना मिळत नव्हते. त्यामुळे मी असे ठरवले होते कि ता मी ड्रेस शिवूनच घेणार. कारण त्यामुळेच तर मला पाहिजे तसे फिटिंग मिळावता येणार होते.

ड्रेस शिवायचा तर त्यासाठी लेडीज च  टेलर असावी असे मला वाटत होते. कारण मी काही कोना पुरुष टेलर ला माझ्या अंगाला हात लावून दिले नसते माझे माप घेण्यासाठी. म्हणून मी अशी कोण मिळते का जी नीट काम करते याचा शोध घेत असताना मला इंटरनेट वरून तिचा नम्बर मिळाला. तिचे नाव मोना होते तिला फोन करून मी तिला भेटायला गेले.

एका आलिशान फ्लॅट मध्ये ती राहत होती. तिला बघताच मी तिच्याकडे बघतच राहिले. ती कमालीची देखणी होती. तिने जो ड्रेस घातला होता तो खूपच उंची आणि कमालीचा सुंदर होता. तिच्या पर्सनॅलिटी ला तो ड्रेस खूपच उठून दिसत होता. तिचे ड्रेस चे फिटिंग बघून मी लगेच ओळखले कि तिची छाती जी खूपच पुढे आलेली दिसत आहे, जी कंबर तिची तासल्या सारखी दिसत होती, जी गांड तिची कमालीची गोलाकार दिसत होती ते फक्त आणि फक्त तिच्या उत्कृष्ट ड्रेस च्या फिटिंग मुळे होते.

आमची ओळख झाली आणि मी तिला माझी रिक्वायरमेंट काय आहे ते सांगितले. तिला मला जे म्हणायचे आहे ते लगेच समजले. तिने तिच्याकडे असलेले ड्रेस दाखवले आणि त्याच वेळी एक सॅम्पल म्हणून तिने माझे माप देखील घेतले. तिने मला चार दिवसांनी येण्यास सांगतिले. तिने दिलेला ड्रेस मी घालून बघतीला. त्याचे फिटिंग अफलातून झालेले होते. मला आजवर असे फिटिंग कधीच मिळाले नव्हते.

तिला मी  थँक्स म्हणाले आणि माझ्या काही ड्रेस  ऑर्डर दिली. तिने मग मला रविवारी बोलावले. कारण त्या दिवशी सुट्टी असते आणि निवांत काम करता येईल असे तिचे म्हणणे होते.मी त्या नुसार तिच्याकडे गेलो. ती त्या दिवशी निळ्या साडीत बसली होती.

अतिशय नक्षीदार साडी तिने घातली होती. तिच्या शरीराला ती अशी काही घट्ट पकडून बसली होती कि त्यातून तिच्या शरीराचे सगळे अवयव उठून दिसत होते. तिचे ब्लाउज पारदर्शी असल्याने तिने आत काही परिधान केलेले नाही हे मला लगेच समजले. तिने माझी मापे घेण्यास सुरवात केली.

ती माझ्या हाताचे माप घेऊ लागली आणि तो माझ्या शरीराला तिचा झालेला पहिला स्पर्श होता. का कोणास ठाऊक पण तिचा स्पर्श मला होताच मला खूपच छान वाटले आणि मला तिचा स्पर्श हवा हवासा वाटू लागला. ती माझ्या मागे आली आणि माजया छातीवर टेप ठेऊन ती माझे माप घेऊ लागली. माझी छाती खुपच मोठी असल्याचे बघून ती मला म्हणाली “काय ग तुझी छाती खरेच इतकी मोठी आहे कि आता कोणाला भेटून आली आहेस?”

मी तिच्याकडे बघून हसले आणि म्हणाले “नाही नाही. कोणालाही भेटून आलेले नाही मी. माझे ते नैसर्गिकचक आहेत उरोज तेवढे” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “किती छान आहे ग तुझी छाती” असे म्हणून तिने तिचा हात हळुवार पणे माझ्या छातीवरून फिरवला. तिच्या हाताचा स्पर्श माझ्या छातीला होताच मी कमालीची गरम झाले.

तितक्याशा स्पर्शाने पण माझी छाती कमालीची मोठी होत असल्याचे आम्हाला दोघीना पण जाणवले. ते बघून ती मला म्हणाली “काय ग किती सेन्सिटिव्ह आहे तुझी छाती? कोणाकडून दाबून घेत नाही का तू?”

“नाही ना” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “अग मग तुझ्या ड्रेस चे फिटिंग फिक्स कसे होणार. जर तू दाबून घेत नसली तर प्रत्येक वेळी आपल्याला असे माप घेत बसावे लागेल. या पेक्षा तू तुझी छाती दबवून घे ना” असे म्हणून ती माझ्या छातीला दाबू लागली.

“तीच गत तुझ्या कमरेची आणि गांडीची पण असणार मग” असे म्हणून तिने तिचा हात माझ्या छातीवरून काढून पूर्ण शरीरावर फिरवत फिरवत माझ्या गांडीकडे नेला आणि ती माझी गांड दाबू लागली. तिचा हात कमालीचा नाजूक होता आणी ती अश्या प्रकारे माझ्या शरीरावरुन तिचा हात फिरवत होती कि तिच्या त्या स्पर्शाने मी खूपच गरम झाली होते.

तिने मग मला तिच्या हळूच जवळ ओढले कारण तिला समजले होते कि मी तिला विरोध करत नाही आहे. तिने मग माझ्या शर्ट मध्ये खालून सरळ हात घातला आणि ती माझ्या छातीला दाबू लागली. तिचा हात माझ्या छातीवर पडताच मी गरम झाले आणि मी तिच्याकडे तोंड करून बघू लागले. तिने लगेच मला तिच्या जवळ ओढले आणि तिने माझ्या तोंडात तिचे तोंड दिले.

ती जशी माझ्यावर तुटून पडली तसेच मी पण तिच्यावर तुटून पडले. ती आणि मी आमच्या नाजूक ओठांना चोकू लागलो, चावू लागलो. तिचा हात माझ्या अंगावरून पूर्णपणे फिरत होता. मला किस करत करत तिने माझे सगळे कपडे बघता बघता काढून टाकले आणि मला पूर्णपणे नग्न केले. मी पण फार वेळ न घालवता तिचे सगळे कपडे काढले आणि तिला पण माझ्या सारखेच पूर्ण नग्न केले.

तिने मला खाली सोफ्यावर झोपवले आणि ती माझ्यावरून तुटून पडली. तिने माझे उरोज तिच्या तोंडात घेतले आणि ती त्याला चोकू लागली. ती माझ्या छातीला तिच्या हाताने जोरजोरात दाबू लागली होती. माझे निप्पल्स कमालीचे कडक झाले होते. ती ते मनुक्या सारखे निप्पल्स तिच्या तोंडात घेऊन त्यांना वेड्या सारखे चोकत होती.

ती माझी छाती चोकत असताना तिची छाती खाली लोम्बत होतीच. मी लगेच चपळाई करत तिच्या छातीला माझ्या हातात पकडले आणि तिचे ते लोम्बत असलेली छाती मी दाबू लागले. ती पुढे झाली आणि तिने तिची छाती माझ्या तोंडात दिली. माझे तोंड तिने तिच्या हाताने धरले आणि तिची छाती माझ्या तोंडात घुसळली. तिच्या त्या भल्यामोठ्या छातीमध्ये माझे तोंड जाताच मी तिच्या निप्पल्स ना तोंडात पकड्ले.

खूप वेळ तिची मी छाती चोकून झाली आणि मग ती खाली सरकली. तीने माझे पाय फाकवले आणि तिने तिची जीभ माझ्या योनीवर ठेवली. मला पण तिची योनी चाटायची असल्याने तिला मी वरून येण्यास सांगितले. तिने माझ्याकडे गांड केली आणि ती माझी योनी चाटू पण लागली. मी पण इकडे तिच्या योनिवरून माझी जीबीग फिरवू लागले आणी तिच्या योनीला चाटून काढले.

खूप वेळाने ती बाजूला झाली आणि वर आली. तिने तिच्या योनीला माझ्या योनिवरून फिरवण्यास सुरुवात केली. आमच्या योन्या एकमेकांवर आम्ही खूप वेळ घासत होतो आणि त्याचा आस्वाद घेत होतो. खूप वेळ असे केले आम्ही आणि आमच्या दोघींचे पण वीर्य बाहेर आले आणि आम्ही दोघी शांत झालो. तेव्हापासून आम्ही नियमितपणे तिच्या घरी अशी मजा घेऊ लागलो होतो.

तेव्हापासून मला ती रोजच घरी बोलवू लागली होती. रोजच जरी ठोकणे होत नसले तरी ती रोज मला तिच्या घरी बोलावून माझी छाती दाबून काढत असे. माझ्या शरीराशी खेळत असे. संभोगापेक्षा पण तिचा फोरप्ले कमालीचा मादक असत असे आणि मी त्याचा पुरेपूर आनंद घेत असे. आम्ही आज इतकया जवळ आहोत कि तिची असिस्टंट म्हणूनच मी तिच्याकडे लागले आहे आणि त्यातून आम्ही आमची खाज भागवतो.

You cannot copy content of this page